BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałkowski Adam (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
System polityki kadrowej i jego modyfikacje w polskiej gospodarce
The System of Executive Personnel Policy and Its Modifications in Polish Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 361, s. 65-77, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Zarządzanie gospodarką
Managerial staff, Management of the economy
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W odniesieniu do polityki kadrowej wzmiankowane informacje mogą być rozpatrywane wieloaspektowo. W artykule uwzględniono m.in. aspekt przeobrażeń struktury społecznej oraz skutków dyrektywnego zarządzania kadrą kierowniczą. (fragment tekstu)

The executive personnel policy has been considered from various viewpoints. The present paper indicates three aspects of this policy. They are related to the role of personnel policy in the economic process, the significance of executive personnel in social structure, and the operation of such policy in the command economy system. The paper contains also the discussion of main changes in the principles of personnel policy implementation, which have occurred in Poland in recent years. Terminology problems are not extensively analysed; it has been accepted that the term "executive personnel policy" is applicable to a narrow circle of employees in executive company positions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodnar A., Reforma gospodarcza i polityczna, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 15.
 2. Hausner J., Związki władzy ekonomicznej i politycznej w procesie reformy gospodarczej w PRL, "Studia Nauk Politycznych" 1986, nr 4.
 3. Janicka K., Wybrane aspekty zmian w strukturze społecznej i jej percepcji w latach 1965-1980, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr 4.
 4. Kortan J., Pozycja dyrektora w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1988, nr 1.
 5. Lintzel E., Kadra kierownicza, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 12.
 6. Lipiński E., Centralizacja i decentralizacja decyzji ekonomicznych, w: Przedsiębiorstwo w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, praca zbiorowa, PWE, Warszawa 1967.
 7. Madej Z., Infrastruktura polityczną centrum gospodarczego, PTE, Kongres Ekonomistów, Kraków 1987.
 8. Minc B., Problemy i kierunki rozwoju ekonomii politycznej, PWE, Warszawa 1965.
 9. Ossowski S., O strukturze społecznej, PWN, Warszawa 1982.
 10. Porozumienie "okrągłego stołu", "Trybuna Ludu" 1989, nr 83.
 11. Preiss A. , Socjalistyczny zakład pracy, w: Socjologia w zakładzie pracy, praca zbiorowa pod red. S. Widerszpila, Warszawa 1978.
 12. Sawiński Z., Domański H., Wymiary struktury społecznej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1986.
 13. Szałkowski A., Teoretyczne aspekty problemu polityki, kadrowej, "Zeszyty Naukowe", AE, Kraków 1989.
 14. Szczepański O., Wartości w gospodarce, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 10.
 15. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 16. Wasilewski J., Kariery społeczno-zawodowe dyrektorów, Ossolineum, 1981.
 17. Wesołowski W., Kształtowanie struktury społecznej, Ossolineum, 1978
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu