BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galor Zbigniew (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Oskara Langego teoria własności spółdzielczej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, 2004, s. 255-268, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość, Własność w gospodarce, Ekonomiści
Cooperative movement, Ownership in economy, Economists
Lange Oskar
Abstrakt
Ujęcie własności spółdzielczej przez Oskara Langego stanowi nie tylko rezultat rozległych studiów literaturowych autora "Ekonomii politycznej", ale takie wynik jego praktycznych obserwacji zmian miejsca spółdzielczości w gospodarce polskiej przed i po drugiej wojnie światowej czy także osobistych doświadczeń związanych z pełnieniem funkcji prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczego. Teoria własności spółdzielczej O. Langego jest integralną częścią jego ogólnej teorii własności oraz podstawą koncepcji spółdzielczości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chołaj H.: Uwagi o różnicy pomiędzy własnością spółdzielczą a własnością państwową w socjalizmie. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1968, nr 1.
 2. Chołaj H.: Socjalizm a kwestia rolna. Warszawa 1976.
 3. Chołaj H.: Stosunki własności a budowa rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. "Kultura i Społeczeństwo" 1976. nr 2.
 4. Drewnowski J.: Autobiografia. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1990, nr 4.
 5. Engels F.: List do Augusta Bebla, 20 stycznia 1886 roku. W: K. Marks, F. Engels: Dzieła. T. 36. Warszawa 1976.
 6. Erdei F: Teoretyczne zagadnienia spółdzielczości. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1969", nr 3.
 7. Gersdorf M.: Wkład myśli prawniczej w kształtowanie i realizację instytucji prawa spółdzielczego w Polsce Ludowej. W: Myśl spółdzielcza doby współczesnej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez SIB w dniu 6 grudnia 1973 r. Warszawa 1976.
 8. Kleer J.: Oskara Langego teoria spółdzielczości. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1980, nr 3.
 9. Kleer J.: Teoria konfliktu podstawą teorii spółdzielczości. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1976, nr 3.
 10. Kozyr-Kowalski S.: Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999.
 11. Lange O.: Dzieła. Socjalizm. T. 2. PAN-PWE. Warszawa 1973.
 12. Lange O.: Dzieła. Ekonomia polityczna. T. 3. PAN-PWE. Warszawa 1975.
 13. Lange O.: Dzieła. Działalność naukowa i społeczna 1904-1965. T. 8. PAN-PWE, Warszawa 1986.
 14. Lange O.: Wybór pism. Droga do socjalizmu. T. 1. PWN, Warszawa 1990.
 15. Lenin W.I.: O podatku żywnościowym - znaczenie nowej polityki i jej nauki. W: W.I. Lenin: Dzieła wybrane. T. 4. Warszawa 1978.
 16. Piwowarun T.: Co to jest własność - spoty we współczesnej myśli ekonomicznej. W: Własność: gospodarka a prawo. Studia z marksistowskiej teorii własności. Red. S. Kozyr-Kowalski. PWN, Warszawa 1977.
 17. Roelants B., Spółdzielnie pracownicze i rozwój społeczno-ekonomiczny. "Vademecum Spółdzielczości" 1999, nr 10.
 18. Sikora W.: Krytyka burżuazyjnych interpretacji stosunków własności i zarządzania w gospodarce socjalistycznej. W: Krytyka burżuazyjnych koncepcji gospodarki socjalistycznej. Red. J. Olsiewicz. Warszawa 1973.
 19. Stalin J.W.: Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR. Warszawa 1952.
 20. Strzyżowska-Kamińska M.: Własność socjalistyczna jako kategoria ekonomiczna. Warszawa 1976.
 21. Szer S.: Własność spółdzielcza z wyjątkiem własności spółdzielni produkcyjnych w rolnictwie. Warszawa 1960.
 22. Taylor E.: O istocie spółdzielczości. Poznań 1946.
 23. Własność: gospodarka a prawo. Studia z marksistowskiej teorii własności. Red. S. Kozyr-Kowalski. PWN, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu