BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegłowski Bartłomiej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów podnoszących wartość przedsiębiorstwa
Application of Breakeven Revenue Concept in Assessment of Projects That Add to Company Value
Źródło
Przegląd Organizacji, 2012, nr 2, s. 27-30, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Decyzje inwestycyjne, Wartość przedsiębiorstwa, Projekty inwestycyjne, Ocena projektu
Investment decisions, Enterprise value, Investment project, Project evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mimo że w literaturze przedmiotu temat analizowania opłacalności inwestycji został szczegółowo opisany, w praktyce wciąż występują problemy z implementacją teorii w praktyce. Powodów takiej sytuacji może być kilka. W przypadku metod zaliczanych do analizy wstępnej (np. okres zwrotu) zwraca się uwagę na zbyt daleko idące uproszczenia. Z kolei metody bardziej zaawansowane (np. NPV, EVA) wymagają wiedzy z zakresu prognozowania przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej. W artykule zaprezentowana została opracowana przez autorów metoda, która pozwala wykorzystać zalety wymienionych narzędzi i przy pomocy jednego wzoru wyznaczyć łatwą do interpretacji wartość przychodów, przy których NPV wyniesie 0, a więc finansujący otrzymają zwrot z inwestycji na wymaganym poziomie. (abstrakt oryginalny)

Despite the fact that the literature of finance comprehensively describes the issue of financial analysis of on investment projects, some problems still occur in real life when making an attempt to implement the theory into practice. There are several reasons that may lead to such situations. For methodologies classified as preliminary analysis (e.g. payback period), simplifications going too far are often highlighted. In turn, more advanced methods (e.g. NPV or EVA) require the knowledge of cash flow projections and discounting. In this article, the authors present a method they developed that allows its user to take the advantages of presented tools and to determine, using one formula, an easy-to-interpret amount of revenues for which NPV equals 0, i.e. the finance providers are to earn the return on investment they expect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BENNOUNA K., MEREDITH G.G, MARCHANT T., Improved Capital Budgeting Decision Making: Evidence from Canada, "Management Decision" 2010, vol. 48, no. 2.
  2. GRAHAM J.R., HARVEY C.R., The Theory and Practice of Finance: Evidence from the Field, "Journal of Financial Economics" 2001, vol. 60.
  3. JOG V.M., ASHWANI K.S., Capital Budgeting Practices in Corporate Canada, "Financial Practice and Education" 1995, vol. 5, no. 2.
  4. FERNANDEZ P., Valuing Companies by Cash Flow Discounting: Ten Methods and Nine Theories, "Managerial Finance" 2007, vol. 33, no. 11.
  5. MAĆKOWIAK E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
  6. MERCHANT K.A., Measuring General Managers' Performances Market, Accounting and Combination-of-Measures Systems, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2006, vol. 19, no. 6.
  7. NITA B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  8. OSTASZEWSKI J., CICIRKO T., KRECZMAŃSKA-GIGOL K., RUSSEL P., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
  9. RYAN P.A., RYAN G.P., Capital Budgeting Tools of the Fortune 1000, "Journal of Business and Management" 2002, vol. 8, no. 4, www.sternstewart.com/ ?content=history&p= 1990s
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu