BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy : głos w dyskusji
Financial Reporting and the Stakeholders' Expectations
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 1/1, s. 9-16, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Społeczna odpowiedzialność, Rachunkowość kreatywna
Financial reporting, Financial statements, Reliability of financial report, Social Responsibility, Creative accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasobem mającym zasadnicze znaczenie w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności jest informacja. Trudno przecenić jej znaczenie zarówno z punktu widzenia podmiotów udostępniających informacje o osiągniętych wynikach, jak i ich odbiorców. W artykule przeprowadzono rozważania z punktu widzenia oczekiwań interesariuszy w zakresie danych pozyskiwanych ze sprawozdawczości finansowej. W konkluzji przedstawiono wnioski dotyczące racjonalności zachowań interesariuszy, wiarygodności informacji i odpowiedzialności społecznej.(abstrakt oryginalny)

Information is a resource of major significance in any business activity. It is very important for those who disclose information and those who obtain it. The paper discusses the problem of information included in financial reporting from the point of view of company's stakeholders. In conclusion there are presented key issues concerning the rationality of stakeholders behavior, information reliability and social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Gabrusewicz Т., (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa.
 3. Gabrusewicz W., (2006), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a dylematy polskiej rachunkowości, [w:] Standardy rachunkowości: szansa czy zagrożenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Oddział Regionalny KiBR, Poznań.
 4. Kamela Sowińska A., (2003), Skąd się wzięła sprawa "Enronu" ?, Rachunkowość nr 4.
 5. Kamela Sowińska A., (2006a), Standardy rachunkowości. Rzeczywistość czy wyobraźnia, [w:] Standardy rachunkowości: szansa czy zagrożenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Oddział Regionalny KiBR, Poznań.
 6. Kamela Sowińska A., (2006b), Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 32 (88), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 7. Karmańska A., (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 8. Kolany K., (2011), Jak inwestorzy oceniają wiarygodność Polski, Bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?article_id=2277657 (dostęp 18 luty 2011).
 9. Micherda В., (red) 2010, Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 10. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, 2007, tom I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 11. Nowak W., (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Schneider K., (2008), Kreatywne i agresywne aspekty rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 44 (100), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 13. Skorupko S., (red.), 1968, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 14. Wąsowski W., (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 15. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2002, Uchwała z dnia 13 sierpnia 2002 roku w sprawie prezentacji przez spółki publiczne wyników finansowych w raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości, Dz.U.KPWiG nr 11. (15)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu