BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwiec Paweł (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Popularność orientacji krytycznej wśród badaczy metod zarządzania w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 81, s. 572-580
Słowa kluczowe
Metody zarządzania, Reengineering, Przegląd literatury, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Organizacja i zarządzanie
Methods of management, Reengineering, Literature review, Economic literature analysis, Organisation and management
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy treści polskojęzycznych artykułów poruszających problematykę reengineeringu. Analiza ta miała na celu zidentyfikowanie elementów krytycznych dla określenia powszechności i głębokości postawy krytycznej wśród przedstawicieli nauk o organizacji i zarządzaniu w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. M. Amabile, R. Conti, Changes in the work environment for creativity during downsizing, "Academy of Management Journal" 1999, 42, (6), s. 631.
 2. S. H. Appelbaum, S. Lavigne-Schmidt, Downsizing: Measuring the costs of failure, "Journal of Management Development" 1999, 18, (5/6), s. 443.
 3. S. Biazzo, A critical examination of the business process Re-engineering phenomenon, international Journal of Operations&Production Management" 1998, 18 (9/10).
 4. H. Blair, S. G. Taylor, K. Randle, A pernicious panacea - A critical evaluation of business reengineering, "New Technology, Work and Employment" 1998, 13 (2), s. 117, 119;
 5. J. M. Childs, Business in an age of downsizing, "Business Ethics Quarterly" 1997, 7, (2), s. 123.
 6. J. Craig, P. Yetton, Business process redesign: A critique of process innovation by Thomas Davenport as a case study in the literature, "Australian Journal of Management" 1992, 17 (2), s. 287.
 7. T. H. Davenport, Process innovation: reengineering work through information technology, Harvard Business School Press, Cambridge 1993, s. 7;
 8. J. R. Dixon, P. Arnold, J. Heineke, J. S. Kim, P. Mulligan, Business process reengineering: Improving in new strategic directions, "California Management Review" 1994, 36 (4), s. 93.
 9. S. Deetz, Describing differences in approaches to organization science: rethinking burrell and morgan and their legacy, ..Organization Science" 1996, 7 (2), s. 202-203.
 10. G. Dziadkowiec, Business engineering-nowoczesna metoda usprawniania procesów w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Marketing" 1998, nr 9.
 11. D. Elmuti, Y. Kathawala, Business reengineering: Revolutionary management tool, orfadinffad, "Business Forum" 25 (1/2), s. 29;
 12. Fads, fixes and fictions, "Management Today" June 1993, s. 40.
 13. D. Feldman, C. R. Leana, M. C. Bolino, Underemployment and relative deprivation among re-employed executives, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2002, 75, (4), s. 453.
 14. R. Fincham, Business process reengineering and the commodification of managerial knowledge, "Journal of Marketing Management" 1995, 11 (7), s. 708.
 15. J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1996.
 16. K. Grint, P. Case, The violent rhetoric of re-engineering: management consultancy on the offensive, "Journal of Management Studies" 1998, 33 (5), s. 560.
 17. C. Grey, N. Mitev, Re-engineering organizations: A critical appraisal, "Personnel Review" 1995, 24 (1), s. 12.
 18. V. Grover, W. J. Kettinger, J. T. C. Teng, Business process change in the 21s' century, "Business&Economic Review" 2000, Jan-Mar, s. 15.
 19. M. Hammer, Reengineering work: Don't automate, obliterate, "Harvard Business Review" 1990, 67 (4), s. 107.
 20. M. Hammer, J. Champy, Reengineering the corporation. A manifesto for business reengineering, Nicholas Brealey, London 1993, s. 12.
 21. A. A. Huczyński, Management gurus: What makes them and how to become one, Routledge, London, 1993, s. 46.
 22. B. G. Jackson, Re-engineering the sense of self: The Manage and the management guru, "Journal of Management Studies" 1996, 33 (5).
 23. Y. F. Jarrar, E. M. Aspinwall, Business process re-engineering: Learning from organizational experience, "Total Quality Management" 1999, 10 (2), s. 174.
 24. R. Kennedy, A. C. Sidwell, Re-engineering the construction delivery process: The museum of tropical queensland, tonville - a case study, "Construction Innovation" 2001, 1 (2).
 25. W. J. Kettinger, J. T. C. Teng, S. Guha, Business process change: A study of methodologies, techniques, and tools, "MIS Quarterly" 1997, 21 (1).
 26. W. Lang, Wartość krytyki i tłumienie krytyki, "Nauka" 1996, nr 3.
 27. C. R. Leana, J. M. Ivancevich, Involuntary job loss: Institutional interventions and a research agenda, "Academy of Management Review" 1987, 12, (2), s. 303.
 28. R. G. Ligus, Methods to help reengineer your company for improved agility, "Industrial Engineering" January 1992, s. 58.
 29. J. Micklethwait, A. Wooldridge, Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 29-30.
 30. T. Oleksyn, Reengineering z zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 6, s. 11-13.
 31. J. Orlando, The fourth wave: The ethics of corporate dowsizing, "Business Ethics Quarterly" 1999, 9, (2), s. 295.
 32. K. R. Popper, Dwanaście tez o zawodowej etyce inteligencji, "Prezentacje" 1983, nr 7, s. 15.
 33. H. Pruijt, Multiple personalities: The case of business process reengineering, "Journal of Organizational Change Management" 1998, 11 (3), s. 260.
 34. R. Reich, Has downsizing gone too far? "Challenge" 1996, 39, (4), s. 7.
 35. D. L. Revenaugh, Business process re-engineering. The unavoidable challange, "Management Decision" 1994, 32 (7), s. 16.
 36. P. Richter, Krytyczna ocena reengineeringu a niemiecka praktyka gospodarcza, "EiOP" 2000, nr 10.
 37. G. Sadri, The impact of downsizing on survivors - some findings and recommendations, "Journal of Managerial Psychology" 1996, 11, (4), s. 57.
 38. R. Selladurai, An organizational profitability, productivity, performance (PPP) model: going beyond TQM and BPR, "Total Quality Management" 2002, 13 (5), s. 615.
 39. B. Shore, The legacy of downsizing: Putting the pieces back together, "Business Forum" 1996, 21, (3/4), s. 8.
 40. Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, s. 45.
 41. J. Y. L. Thong, C. Yap, K. Seah, Business process reengineering in the public sector: The case of the housing development board in Singapore, "Journal of Management Information Systems" 2000, 17 (1), s. 246.
 42. T. Tonnessen, Process improvement and the human factor, "Total Quality Management" 2000, 11 (4/5 i 6), s. 773
 43. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 634.
 44. K. Wang-Bae, Economic crisis, downsizing and "layoff survivor's syndrome", "Journal of Contemporary Asia" 2003, 33, (4), s. 450.
 45. P. Wielgosz, Mielizny technologizmu, w: W poszukiwaniu innych światów. Europa, lewica, socjaldemokracja wobec zmian globalnych, red. P. Zuk, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 129-130.
 46. H. Willmott, Business process re-engineering and human resource management, "Personnel Review" 1994, 23 (3), s. 39;
 47. K. Zimniewicz, Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 1, s. 7-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu