BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacyjne przedsiebiorstwo turystyczne oparte na wiedzy
Innovative Knowledge Based Tourist Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, nr 145, s. 35-47, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Zarządzanie wiedzą
Tourist enterprises, Innovative enterprises, Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia procesu zarządzania iedzą z perspektywy współtworzenia innowacji przez personel i klientów przedsiębiorstw tyrystycznych, dzięki internalizacji wiedzy. (fragment tekstu)

Knowledge has become an important resource among other production factors of a tourist enterprise. The objective of the article is an attempt to define the process of knowledge management, from the perspective of innovation co-created by the personnel and clients of tourist enterprises, thanks to knowledge internalization. The article takes advantage of survey results and observations conducted in a group of enterprises functioning in the tourist resorts. The performed research facilitates a conclusion that a client in the analyzed entities is treated like an object- as an offer-purchasing party and as one of the par-ties participating in an exchange transaction, as well as the addressee of promotional Information, however, the client does not participate in creating value presented for him/her and is not a co-author of the offer prepared by the researched enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk, M. red. (2006), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym Wyd. UJ, Kraków.
 2. Bednarczyk, M., red. (2006), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Drucker, P.E. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. Gomółka, S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Biblioteka CASE, Warszawa.
 5. Gorynia, M., Jankowska, B. (2007), Wplyw klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
 6. Grudzewski, W. Hejduk, L, red. (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna Difin, Warszawa.
 7. Hertog, P. (2002), Co-producers ofinnovation:on the role of knowledge-intensive busi-ness semices in innovation, w: J. Gadrey, F. Gallouj, E. Elgar, red., Productivity, innovation and knowledge in services, New Economic and Socio-Economic Approaches, Cheltenham/Northampton, MA.
 8. Jasińska, A. (2008), Zarządzanie wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach Dolnego Śląska w odniesieniu do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, w: H. Kruk, K. Skrzeszewska, red., Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Akademia Morska, Gdynia.
 9. Jasiński, A.H. (1997), Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Jurek-Stępień, Z., Pierścionek, S. red. (2006), Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
 11. Kalinowski, J., Strojny, M. Jak skutecznie zarządzać wiedzą w XXI wieku, http://www. kpmg.pl
 12. Karnat, B. (2003), Atrybuty o charakterze innowacyjnym przedsiębiorstwa usługowego, Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 4, Akademia Morska, Gdynia.
 13. Kobyłko, G. Morawski, M., red. (2007), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa.
 14. Krajewski, S. (1985), Procesy innowacyjne w przemyśle, Książka i Wiedza, Warszawa.
 15. Kruk, H., Skrzeszewska, K., red. (2008), Europejskie wymiary przedsiębiorczości Akademia Morska, Gdynia.
 16. Malewska, K. (2008), Zastosowanie koncepcji podejścia zasobowego w praktyce zarządzania strategicznego, w: H. Kruk, K. Skrzeszewska, red., Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Akademia Morska, Gdynia.
 17. Mikuła, B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 18. Nawrocka, E., Oparka, S. (2007), Hotel w XXI wieku, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław.
 19. Perechuda, K. Sobińska, M. red., (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa.
 20. Perechuda, K., red. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 21. Polityka turystyczna a współpraca między sektorem publicznym a prywatnym, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2005/C 74/02 z 23 lutego 2005.
 22. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2000), Coopting Customer Competence, Business Harvard Review, January-February.
 23. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 24. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Rowińska-Fronczek, M. (2000), Własność intelektualna w nowych koncepcjach zarządzania, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 784, Wrocław.
 26. Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2001), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 27. Sysko-Romańczuk, S. (2007), Znaczenie wiedzy w kreowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 28. Trzaskowska-Bogusz, M. (2004), Organizacja ucząca się i organizacja inteligentna - podobieństwa i różnice, Prace Naukowe Katedry Zarządzania nr 5, Akademia Morska, Gdynia.
 29. Wachowiak, R, red. (2008), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, SGH, Warszawa.
 30. Wysokińska, Z. (2009), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu