BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszuk Ewa (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Kaszczak Stefan (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Ambroziak Łukasz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Błaszczuk-Zawiła Marzenna, Wancio Agata (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Zmiany konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego Czech, Polski, Słowacji i Węgier w latach 2000-2009 : (badanie statutowe 2010, temat nr 2: Zmiany konkurencyjności w wybranych gałęziach przemysłu Czech, Polski, Słowacji i Węgier)
Źródło
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2010/2011, nr 91, 102 s., rys., tab., aneksy, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Konkurencyjność przemysłowa, Analiza wskaźnikowa, Handel wewnątrzgałęziowy, Państwa członkowskie
Automotive industry, Industrial competitiveness, Ratio analysis, Intra-industry trade, Member states
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Kraj/Region
Czechy, Słowacja, Węgry
Czech Republic, Slovak Republic, Hungary
Abstrakt
Przemysł motoryzacyjny w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech rozwijał się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie, głównie w wyniku napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W opracowaniu przedstawiono zmiany w przemyśle motoryzacyjnym czterech państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2009. Analiza objęła m.in. porównanie znaczenia tego przemysłu w omawianych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań inwestycyjno-handlowych, zmiany pozycji konkurencyjnej przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem wskaźnika Lafaya oraz wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych Balassy (RCA), a także poziomu handlu wewnątrzgałęziowego. Przeprowadzone badanie potwierdziło rozpowszechnione przekonanie, że nowe państwa członkowskie UE z Europy Środkowej stały się głównymi beneficjentami zmian w przemyśle motoryzacyjnym. Świadczy o tym poprawa ich konkurencyjności wobec państw UE-15 i krajów spoza UE. Możliwości rozwoju branży motoryzacyjnej w poszczególnych krajach, określone stopniem aktualnego wykorzystania mocy produkcyjnych w wytwarzaniu pojazdów i silników, różnią się jednak. Największy potencjał rozwoju ma przemysł motoryzacyjny Węgier i Słowacji. Mniej korzystne perspektywy rysują się przed branżą motoryzacyjną Czech, a najmniej korzystne - przed Polską. Rozwój produkcji pojazdów mechanicznych oraz silników w Polsce zależał będzie od dalszych inwestycji. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A new era. Accelerating toward'2020 - An automotive industry transformed, Deloitte, September 2009.
 2. Ambroziak Ł., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle motoryzacyjnym nowych państw członkowskich UE-stan i perspektywy rozwoju, (w:) Chojna J. (red.), Inwestycje zagranicznie w Polsce. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
 3. Ambroziak Ł., Przemysł motoryzacyjny nowych państw członkowskich UE - czy koniec złotego okresu?, "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 1 (194).
 4. Blaszczynski E. M., The Central European Auto Industry: In for a Bumpy Ride, Center for European Policy Analysis (CEPA), 2009.
 5. Czarny E., Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego oraz badaniach empirycznych, "Bank i Kredyt" 2003, nr 3.
 6. Grubel H. G., Lloyd P. J., Intra-Industry Trade: the Theory and Measurement of Intra-Industry Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 7. Hine R.C., Greenaway D., Milner C, Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: An Analysis of Country-andlndusty-Specific Determinants, w: Intra-Industry Trade and Adjustment, red. M. Brülhart, R.C. Hine, Macmillan, London 1998.
 8. Hybrydy przegrywają z małymi autami^ "Gazeta Prawna" 16.12.2010.
 9. Jakubiak M., Kolesar P., Car Industry in Slovakia Recent Developments and Impact on Growth, Center for Social and Economic Research, 2008.
 10. Kamiński B., Ng R, Trade and production fragmentation : Central European economies in European Union networks of production and marketing 'The World Bank Policy Research Working Paper" 2001, No. 2611.
 11. Kawecka-Wyrzykowska E., Evolving pattern of intra-industry trade specialization of the new Member States (NMS) of the EU: the case of automotive industry, European Economy, "Economic Papers" 2009, No. 364.
 12. Kublik A., Wielka motoryzacja omija Polskę, "Gazeta Wyborcza" 19.10.2009.
 13. Lafay G., The Measurement oj Revealed Comparative Advantages, (w:) M.G. Dagenais and PA. Muet eds., International Trade Modeling Chapman & Hill, London 1999.
 14. Lipsey R.E., Measuring the Impacts of EDI in Central and Eastern Europe, "NBER Working Paper" No. 12808, December 2006.
 15. Nunnenkamp P., The German automobile industry and Central Europe's integration into the international division of labour: foreign production, intra-industry trade, and labour market repercussions, Kiel Institute for World Economics, December 2009.
 16. OECD Economic Outlook, Volume 2010 Issue 2.
 17. Pavlínek P., Janák L., Regional Restructuring of the Skoda Auto Supplier Network in the Czech Republic, "European Urban and Regional Studies", 2007, vol. 14, s. 133-155.
 18. Pavlínek P., Restructuring of the Polish Passenger Car Industry Through Foreign Direct Investment, "Eurasian Geography and Economics", 2006, vol. 47, s. 353-377.
 19. Pavlínek P., Zenka J., Upgrading in the automotive industry: firm-level evidence from Central Europe, 'Journal of Economic Geography', vol. 11, 2011.
 20. Radosevic S., Rozeik A., Foreign Direct Investment and Restructuring in the Automotive Industry in Central and East Europe, SSEES, University College London, March 2005.
 21. The European Automotive Industry: Competitiveness, Challenges, and Future Strategies, "European Competitiveness Report 2004", s. 155-228.
 22. Tirpak M., The Automobile Industry in Central Europe, IMF, 2006.
 23. Túry G., Current Trends in the Automotive Industry in Central European Countries, "Development and Finance" 2010, nr 3.
 24. Woźniak A., Motoryzacja ciągnie gospodarkę, "Rzeczpospolita" 25.10.2010. Audi ma wielkie plany na Węgrzech, 24.01.2011 r., http://wyborcza.biz
 25. Blazquez L., Diaz-Mora C, Gandoy R., European Automotive Networks: A parts and components trade perspective, referat prezentowany na konferencji "ETSG 2010 Lausanne", September 2010, http://www.etsg.org/ETSG2010/papers/Blazquez-Diaz-Gandoy.pdf
 26. Chevrolet Aveo nowym impulsem dla rozwoju FSO, 07.11.2007 r., Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, http://www.sarnar.pl
 27. Fabryka Hyundaia w Czechach (dotychczasowe działania), Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, 16.07.2008 r., http://www.sa.mar.pl
 28. Fiat Panda z Włoch, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, 3.01.2011 r., http://www.samar.pl
 29. Informacja ze strony internetowej firmy NGK Spark Plug Europe, http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/sondy-lambda/podstawowa-wiedza-o-spalinach/normy-euro/
 30. Informacje Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (The European Automobile Manufacturers Association - ACEA), 20.10.2008 r., http://www.acea.be
 31. Kublik A., Czesi coraz bardziej wyprzedzają Polskę w motoryzacji, 21.01.2011 r., http://wyborcza.biz,
 32. Na Słowacji rusza nowa inwestycja Kia, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, 9.04.2010 r., http://www.samar.pl
 33. Normy Euro, portal NGK Spark Plug Europe GmbH, http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/sondy-lambda/podstawowa-wiedza-o-spalinach/normy-euro/
 34. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,/^ promują pojazdy elektryczne i hybrydowe, http://www.samar.pl/__/3/3.a/62177/Jak-promuj%C4%85-pojazdy-elekteyczne-i-hybrydowe.html?locale=pl_PL
 35. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Raport brandy motoryzacyjnej2010, http://www.egospodarka.pl/plM/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2010-on-line.pdf
 36. Powstaną limity emisji C02 dla samochodów dostawczych, http://ec.europa.eu/environment./news/efe/ńsk_mngmt/efe37-p3-light-commercial-vehicles_pl.htm
 37. Rynek motoryzacyjny niestabilny w CEE, 31.05.2010 r., http://www.egospodarka.pl/53399,Rynek-motoryzacyjny-niestabilny-w-CEE,l,56,l.html
 38. Sikorska K., Rośnie popyt na samochody ekologiczne, 29.10.2010, http://www.egospodarka.pl/ 58435,Rosnie-popyt-na-samochody-ekologiczne,1,39,1.html
 39. The European Automobile Manufacturers Association, European Automobile Industry Report 07/08, http://www.acea.be/images/uploads/ind/ind_0004.pdf
 40. Żerań zarabia krocie, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar 18.08.2008 t., http:/www.samar.pl
 41. Dane Międzynarodowej Organizacji Producentów Samochodów - OICA, http://www.oica.net/category/production-statistics/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8393
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu