BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sysko-Romańczuk Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Roszkowska Paulina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Niedźwiecka Agnieszka (Telekomunikacja Polska S.A.)
Tytuł
Odpowiedzialność biznesu : teoria i praktyka
Business Responsibility : Theory and Evidence
Źródło
Management and Business Administration. Central Europe, 2012, vol. 20, nr 2, s. 26-40, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Dobro wspólne
Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Common good
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji odpowiedzialności biznesu i jej poziomów w perspektywie celu nadrzędnego firmy, jakim jest przyczynianie się jej do budowania dobra wspólnego.W metodyce badawczej wykorzystano dyskusję literaturową, przedstawiono wyniki badań i rezultaty badawcze techniki grup fokusowych przeprowadzonej w trakcie II konferencji naukowej Czas na rozwój. Człowiek i biznes w społeczeństwie obywatelskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the business responsibility concept and the responsibility levels in perspective of a superior goal, which is to contribute to the common good. The aim was achieved by discussing literature, presenting research and focus group results during the second scientific conference entitled: "Time for growth. Man and business in a civil society". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Accounting for Good: the Global Stakeholder Report (2005) Amsterdam/Bonn: Pleon.
 2. A GlobeScan Survey of Business Leaders on Sustainable Development - Highlight Report (2002) Toronto: GlobeScan Inc.
 3. Bevan S., Isles N., Emery P., Hoskins T. (2004) Achieving High Performance: CSR at the Heart of Business. The Work Foundation.
 4. Caroll A.B. (2008) A history of corporate social responsibility: concepts and practices. Crane W.A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D.S. (red.), Corporate Social Responsibility. Oxford: Oxford University Press.
 5. Chan C., Milne M. (1999) Investor Reactions to Corporate Environmental Saints and Sinners: An Experimental Analysis. Accounting and Business Research, Vol. 29.
 6. European Commission, Directorate General Environment/ Eurobarometer 295, Attitudes of European Citizens towards the Environment (2008) marzec.
 7. Fontrodona J. (2007) Where is my company going?, IESE Alumni Magazine, January-March.
 8. Fontrodona J. (2006) Turning Words into Action. IESE Alumni Magazine, January-March.
 9. Green is Gold (2007) Goldman Sachs Group Inc., 22 czerwca.
 10. Key to Building Reputation and Retaining Trust (2004) The Wirthlin Report, kwiecień.
 11. KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008 (2008) KPMG International, Amstelveen, październik.
 12. Managing Responsible Business (2008) Chartered Institute of Management Accountants, Institute of Business Ethics. London: CIMA.
 13. Mathews M.R. (1994) Socially Responsible Accounting. London: Chapman & Hall.
 14. Mele D. (2009) Business Ethics in Action. Seeking Human Excellence in Organizations. New York: Palgrave Macmillan.
 15. Milne M., Chan C. (1999) Narrative Corporate Social Disclosures: How Much of a Difference do the Make to Investor Decision-Making. British Accounting Review, No. 31.
 16. Minor D.B. (2010) Corporate Social Responsibility as Reputation Insurance: Theory and Evidence. Haas School of Business, UC Berkeley, July.
 17. Porter M.E., Kramer M.R. (2011) The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, January.
 18. Roszkowska P. (2011) Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 19. Roszkowska P. (2010) Raporty społecznej odpowiedzialności w budowie relacji z klientem. W: Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Poltext.
 20. Roszkowska P. (2009) Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. W: Szablewski A. (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Warszawa: Difin.
 21. Sysko-Romańczuk S. (2011) Zarządzanie przez wartości. Człowiek i jego rozwój w centrum działań polityki, przedsiębiorczości, etc. W: Dardziński P., Longchamps de Berier F., Szczucki K. (red.), Prawo naturalne - Natura prawa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 187-196.
 22. Sysko-Romańczuk S. (2007) Przedsiębiorstwo i konkurencja w tworzeniu dobra wspólnego - teoria i praktyka zarządzania. Przegląd Organizacji, nr 3.
 23. Sysko-Romańczuk S., Kruszyńska A. (2009) Dobro Wspólne. Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 1.
 24. Wood D.J., Logsdon J.M. (2002) Business Citizenship: From Individuals to Organizations. W: Freeman R.E., Venkatraman S. (red), Ethics and Entrepreneurship, Ruffin Series, No. 2, Special Issue of Business Ethics Quarterly.
 25. Valero A., y Lucas J.L. (1999) Política de Empresa. Pamplona: Eunsa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-3356
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu