BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czy naukom ekonomicznym potrzebna jest teoria usług?
Is a Theory of Service Important for Economic Science?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 24-33, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teoria usług, Marketing usług, Usługi, Nauki ekonomiczne, Handel
Theory of services, Service marketing, Services, Economic sciences, Trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyjściowa teza artykułu brzmi następująco: w naukach ekonomicznych, rozwijanych w industrialnym paradygmacie, niejako a priori wyznaczono peryferyjne miejsce dla teorii usług. Będą w nim podane liczne przykłady potwierdzające zasadność powyższej tezy. Jej konfrontacja z globalnymi procesami serwicyzacji gospodarki czyni retorycznym pytanie, czy taki stan nie-wiedzy jest do zaakceptowania. Konstruktywną reakcją na istniejący stan niedorozwoju teorii usług będzie zarys złożeń postindustrialnego paradygmatu teorii usług, który znajdzie się w drugiej części opracowania. Każdy artykuł podejmujący fundamentalne kwestie teorii usług wymaga podwójnego uzasadnienia: Dlaczego w ogóle został napisany? Po wtóre, jeśli już musiał powstać, to dlaczego właśnie teraz? Piszący te słowa ma nadto świadomość nikłego zainteresowania, więc i zapotrzebowania na teksty poświęcone teorii usług, stąd najzupełniej serio należy potraktować poniższe wytłumaczenie. Zatem zacząć wypada od wskazania głównych powodów uzasadniających podjęcie teoretycznego namysłu nad usługami. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two parts. In the first one the author argues that the theory of services was excluded from the productive paradigm of the economy. He gives numerous examples of the treatment of services as a third-rate activity, such as: [1] elimination of services from the theory of economic growth; [2] permanent subordination of the services to business-trade activity; [3] lack of service-enterprise theory; [4] lack of knowledge of the attributes of work performed at service organizations etc. The author recommends that we should start to create the theory of services, and such a theory which gives a chance of getting away from the cognitive impasse. The second part of the paper outlines the new postindustrial paradigm of the theory of services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergson, H., 1913, Ewolucja twórcza, Warszawa.
 2. Filipiak, B., Panasiuk, A. (red.), 2008, Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Warszawa.
 3. GUS, 2001, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usługa latach 1997-1999, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 4. Jarmołowicz, W. (red.), 2007, Gospodarka pracą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Jarmołowicz, W., 2008, Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Kotler, Ph., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 7. Kruszka, M., 2010, Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Lange, O., 1967, Ekonomia polityczna, t. 1. Warszawa.
 9. Rogoziński, K., 2000, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Rogoziński, K., 2004, Innowacyjność i nowa taksonomia usług, Wiadomości Statystyczne, nr 3.
 11. Rubalcaba, L., 2007, The new Service Economy. Challenges and Policy Implications for Europe, E. Elgar Publishing.
 12. Rylke, M., 1970, Organizacja usług w gospodarce narodowej, Warszawa.
 13. Stróżowski, W., 2004, Ontologia, Kraków.
 14. Wakar, A., 1963, Usługowa działalność handlu, seria: Podstawowe problemy handlu, nr 10.
 15. Zakrzewski, Z., 1972, Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu