BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boehlke Jerzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przedsiębiorstwo w teoretycznych koncepcjach transformacji
The Firm in Theoretical Transition Models
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 112-132, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Teoria przedsiębiorstwa, Transformacja przedsiębiorstw, Przekształcenia organizacyjne, Teoria transformacji gospodarki
Enterprise theory, Transformation of enterprises, Organisational transformation, Transformation theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest wstępnym przeglądem dokonań myśli ekonomicznej oraz refleksją nad pożądanymi kierunkami rozwoju ekonomicznej teorii firmy w gospodarkach postsocjalistycznych. Jego głównym celem jest ukazanie dotychczasowego stanu wiedzy na temat merytorycznych i metodologicznych problemów teorii przedsiębiorstwa w okresie zmiany systemowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Artykuł nie aspiruje więc do budowy kolejnej koncepcji (lub nawet jej zarysu) przedsiębiorstwa w okresie transformacji systemowej w gospodarkach postsocjalistycznych. Przegląd występujących w literaturze przedmiotu różnych, często fragmentarycznych i niespójnych ze sobą poglądów uzasadnia sformułowanie wniosku, że główne osiągnięcia teorii firmy w odniesieniu do gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej wiążą się z propozycjami w zakresie instrumentów analizy firmy, natomiast w znacznie mniejszym stopniu z wyjaśnieniem procesów zmian zachodzących zarówno w populacji przedsiębiorstw, jak i w samych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The main task of this article is to present some challenges and methodological problems of the economic theory of the firm implemented to describe and explain transition processes at the level of companies in post-socialist economies. The study enforces conclusions for modern microeconomics. To build a positive theory of the firm for transition economies is necessary to analyze and take into consideration the nature of systemic changes in East European countries and the scope of instruments offered by contemporary methodology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aidis, R., Estrim, S., Mickiewicz, T., 2009, Przedsiębiorczość w gospodarkach transformacji. Rola instytucji, w: Kołodko, G., Tomkiewicz, J., 2002, 20 lat transformacji. Osiągnięcia. Problemy. Perspektywy, Warszawa.
 2. Balcerowicz, L., 1997, Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok, Warszawa.
 3. Beksiak, J., 2002, Integracja czy konfrontacja, Rzeczpospolita, 9-11 listopada.
 4. Bos, D., 1998, Public Enterprises in Theory and Practice, European Economic Review, no. 32.
 5. Burns, T., Stalker, G.M., 1961, The Management of Innovation, London.
 6. Clarke, S., 1996, The Russian Enterprise in Transition. Case Studies, Cheltenham, UK, Brookfield, US.
 7. Czarnek, J. (red.), 1993, Przystosowanie się przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynkowej w Polsce, Toruń.
 8. Dominiak, P., Bławat, F. (eds.), 1993, Small and Medium Size Enterprises and the Role of Private Industry in Poland, Gdańsk.
 9. Duflo, E., Senick-Leygonic, C., 1997, Industrial Restructuring in Russia: Early Reactions of Firms to the Shock of Liberalization, The Economics of Transition, vol. 5, no. 1.
 10. Fartsh, M., Trzcieliński, S. (red.), 2003, Praktyka zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami, Poznań.
 11. Gąciarz, B., Pańków, W., 1996, Transformacja przedsiębiorstw: uwarunkowania społeczne i instytucjonalne, Ekonomista, nr 1.
 12. Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard, A., 2000, Strategie i systemy. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa.
 13. Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J. (red.), 2001, Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Toruń.
 14. Gorynia, M., 2002, Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, Ekonomista, nr 2.
 15. Gorynia, M., 1998, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Poznań.
 16. Grabher, G., Stark, D., 1997, Organising Diversity, Evolutionary Theory. Network Analysis and Post-Socialist Transformations, w: Grabher, G., Stark, D. (eds.), Restructuring Networks in Postsocialism, Linkages and Locality, Oxford.
 17. Haffer, M., Kosiedowski, W. (red.), 1993, Przedsiębiorstwo w okresie transformacji ustrojowej, Toruń.
 18. Hausner, J., 1999, Państwo a postsocjalistyczna transformacja gospodarki, Gospodarka Narodowa, nr 1-2.
 19. Józefiak, C., 1993, Rachunek mikroekonomiczny a decyzje przedsiębiorstw państwowych w okresie transformacji gospodarki, Ekonomista, nr 4.
 20. Katsoulacos, Y., 1994, Firms' Objectives in Transition Economics, Athens, London.
 21. Kay, J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, Warszawa.
 22. Kochanowicz, J., 2002, Dwoista konsolidacja, Warszawa.
 23. Koźmiński, A.K., 1998, Odrabianie zaległości, Warszawa.
 24. Ludwiniak, K. (red.), 1983, Pracownik właścicielem, Lublin.
 25. Matysiak, A., 2004, Maldevelopment a transformacja systemowa w Polsce, w: Swadźba, S. (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje postsocjalistyczne, Katowice.
 26. Mączyńska, E. (red.), 2001, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, t. 1 i 2, Warszawa.
 27. Merton, R., 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 28. Metelska-Szaniawska, K., 2008, Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych, Warszawa.
 29. Mickiewicz, T., 1993, Mikroekonomiczne aspekty transformacji systemowej, Ekonomista, nr 5-6.
 30. Mickiewicz, T., 1994, Przedsiębiorstwo państwowe w okresie transformacji systemowej, Ekonomista, nr 5.
 31. Mikołajczyk, Z., Martin, C. (red.), 1995, Blaski i cienie współpracy firm polskich i francuskich, Łódź.
 32. Mujżel, J., 1993, Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992), Warszawa.
 33. Otta, W.J., 1996, Teoria przedsiębiorstwa a przejście do gospodarki rynkowej. Aspekty metodologiczne, Ekonomista, nr 1.
 34. Piasecki, B., Konieczny, Z. (red.), 1995, Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, Łódź.
 35. Porter, M., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa.
 36. Radosevic, S., 1994, Strategic Technology Policy for Eastern Europe, Economic Systems, no. 18, June.
 37. Simonovitz, A., 1995, Cycles and Stagnation in Socialist Economies; A Mathematical Analysis, New York.
 38. Stankiewicz, M.J., 1999, Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, Toruń.
 39. Stark, D., 1992, Od systemowej tożsamości do organizacyjnej różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej, Studia Socjologiczne, nr 3-4.
 40. Trocki, M., 2000, Kształtowanie struktur działalności gospodarczej, Organizacja i Kierowanie, nr 4(102).
 41. Ward, B., 1958, The Firm Illyria: Market Syndicalism, American Economic Review, vol. 48, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu