BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Jan L. (Politechnika Świętokrzyska)
Tytuł
Cel inflacyjny a stabilizacja wzrostu gospodarczego : zmierzch polityki ekonomicznej bazującej na niskiej inflacji?
Inflation Targeting and Stabilisation of Economic Growth : the Twilight of Low Inflation-Based Policy?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 232-245, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Polityka pieniężna, Keynesizm, Monetaryzm, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Wzrost gospodarczy, Stabilizacja gospodarcza
Inflation, Monetary policy, Keynesian theory, Monetarist, International Standards of Finance Revision, Economic growth, Economic stabilization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyniki wzrostu gospodarczego zależą w znacznym stopniu od uwarunkowań makroekonomicznych tworzonych przez politykę państwa. Szczególna rola przypada polityce pieniężnej, która w ostatnich dziesięcioleciach była postrzegana jako kluczowe narzędzie tworzenia warunków dla tzw. zdrowego ożywienia koniunktury, charakteryzującego się zakotwiczonymi oczekiwaniami inflacyjnymi (one target, one tool policy). Doświadczenia gospodarki europejskiej zarówno przed, jak i po kryzysie z połowy 2007 roku pokazują jednak, że utrzymywanie niskiej i stabilnej inflacji samo w sobie nie musi prowadzić do poprawy wskaźników wzrostu ani nie zabezpiecza gospodarki przed głębokim załamaniem koniunktury. Przeciwnie, stawianie przed gospodarką zbyt ambitnych celów w zakresie stabilności cen może się okazać ważną przyczyną osłabienia długoterminowych perspektyw wzrostu. (abstrakt oryginalny)

Economic growth indicators depend to a large extent on the macroeconomic situation resulting from the state policy. A special role is attributed to monetary policy which in the last decades has been perceived as a key tool in creating conditions for the so called healthy economic recovery characterised by anchored inflation expectations (one target, one tool policy). Experiences of the European economy, from both before and after the mid-2007 crisis, indicate, however, that the very fact of maintaining low and stable inflation levels does not have to lead to better indexes of economic growth or protect economy against a deep slump. On the contrary, setting too ambitious objectives to economy in the field of price stability may turn out an important cause of impaired long-term growth prospects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro, R. J., 1997, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Bednarczyk, J.L., 1990, Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa.
 3. Bednarczyk, J.L., 2009, Stopa procentowa jako narzędzie polityki banku centralnego, w: Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Studia z bankowości centralnej, Difin, Warszawa.
 4. Bednarczyk, J.L., 2010, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako narzędzie przezwyciężania kryzysu w krajach strefy euro, w: Przybylska-Kapuścińska, W., Handschke, J. (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, Zeszyty Naukowe nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 5. Bernanke, B.S., 2010a, Monetary Policy and the Housing Bubble, Speech at the Annual Meeting of the American Economic Association, Atlanta, Georgia, January 3 [online] www.federalreserve.gov [dostęp: 31.08.2010].
 6. Bernanke, B.S., 2010b, The Economic Outlook and Monetary Policy, Speech at the Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, August 27 [online] www.federalreserve.gov [dostęp: 31.08.2010].
 7. Brunner, K., 1968, The Role of Money and Monetary Policy, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July.
 8. EBC, 2003, Why price stability?, red. A.G. Herrero, V. Gaspar, L. Hoogduin, J. Morgan, B. Winkler.
 9. ECB, 2010a, ECB Monthly Bulletin. Euro Area Statistics Online, August 2010 [online] www.ecb.int [dostęp: 31.08.2010].
 10. ECB, 2010b, ECB Monetary Statistics, August 2010 [dostęp: 31.08.2010].
 11. Friedman, M., 1968, The Role of Monetary Policy, American Economic Review, March.
 12. Friedman, M., 1970, A Theoretical Framework for Monetary Analyses, Journal of Political Economy, March-April.
 13. Friedman, M., 1977, Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, Journal of Political Economy, no. 3.
 14. Goodfriend, M., 2007, How the World Achieved Consensus on Monetary Policy, Journal of Economic Perspectives, no. 4.
 15. Hall, R.E., Papell, D.H., 2005, Macroeconomics. Economic Growth, Fluctuations, and Policy, 6th ed., W.W. Norton and Comp. Inc., New York.
 16. Howitt, P., 1990, Zero Inflation as a Long Term Target for Monetary Policy, w: Lipsey, R.G. (ed.), Zero Inflation: The Goal of Price Stability, C.D. Howe Institute.
 17. OECD, 1986, Economic Outlook, no. 39.
 18. OECD, 2007, Economic Outlook, no. 82.
 19. Thornton, D., 1996, The Cost and Benefits of Price Stability: An Assessment of Howitt's Rule, Federal Reserve of St. Louis Review, March-April.
 20. Taylor, J.B., 1993, Discretion versus Policy Rules in Practice, Cornegie-Rochester Conference Series on Public Policy, no. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu