BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kryzys finansowy a finanse publiczne wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście uczestnictwa w strefie euro
Financial Crisis and Public Finances of Selected East European Countries in the Context of Eurozone Participation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 190, s. 292-308, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Dług publiczny, Polityka pieniężna, Kurs walutowy
Economic and Monetary Union (EMU), Public debt, Monetary policy, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Kryzys finansowy, a następnie zawirowania związane z problemami Grecji, silnie, choć w różnym stopniu, dotknęły nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wśród ekonomistów pojawiają się odmienne opinie dotyczące konieczności szybkiego spełnienia kryteriów konwergencji i momentu przyjęcia wspólnej waluty. Wskazuje się, że pełna integracja ze strefą euro, na przykład Słowacji, buduje zaufanie do gospodarki i oddala ryzyko destabilizujących wahań kursów. Z drugiej strony argumentuje się, że płynny kurs pomaga - szczególnie w czasie kryzysu - ochronić krajową gospodarkę przed gwałtownym spadkiem PKB. Celem artykułu jest zbadanie sytuacji fiskalnej wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy w zależności od stopnia integracji walutowej ze strefą euro, począwszy od krajów, które już przyjęły wspólną walutę, poprzez obecne w systemie ERM II, skończywszy na krajach bez określonej docelowej daty przyjęcia euro. Rozważania zmierzają do próby odpowiedzi na pytanie, czy w obliczu kryzysu kraje aspirujące do przyjęcia wspólnej waluty powinny szybko się starać o spełnienie fiskalnych kryteriów konwergencji. (abstrakt oryginalny)

After 20 years of transition, the new EU member states find themselves at different stages of monetary integration into the eurozone. These countries have been strongly affected by financial turmoil. As a consequence, public finances have deteriorated at a fast pace. The monetary regime in the Baltic States helped to maintain sound public finances before and after the crisis and to built a safety buffer for a period of recession. Poland and Hungary did not tie their fiscal policy as much and their currencies have not been in ERM II yet. Consequently, they took advantage of rapid exchange rate depreciation, but in the long run the zloty and the forint have to be replaced with the euro. In this context the costs of fiscal consolidation are inevitable. Countries with larger fiscal deficits and public debt levels are under greater pressure to step up fiscal adjustments. Such actions should become the main policy objective as the economy gains strength and should be backed by large-scale fiscal reforms. The transformation paths taken in the 90s have been affecting today's economic situation and decision environment. Analogically, today's choices about foreign exchange regime and public finance will reach far into the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina, A., Perotti, R., 1995, Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries, NBER Working Paper no. 5214.
 2. Baka, W., 2005, Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Czech National Bank, 2010, The Objective of Monetary Policy, www.cnb.cz/en/monetary_policy/objective.html [dostęp: 22.10.2010].
 4. Dieringer, J., 2009, Ungarn in der Beitrittskrise, Aus Politik und Zeitgeschichte Nr 29-30.
 5. De Grauwe, P., 2003, Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 6. Eichengreen, B., O'Rourke, K.H., 2010, A Tale of Two Depressions, What do the New Data Tell Us?, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421 [dostęp: 22.10.2010].
 7. Eurobarometr, 2010, Flash EB No 296 - Introduction of the euro in the new Member States.
 8. European Central Bank, 2010, Statistic Pocket Book Online August 2010 oraz April 2009, www.ecb.int [dostęp: 24.08.2010].
 9. European Commission, 2010a, Convergence Report 2010, European Economy, no. 3.
 10. European Commission, 2010b, General Government Data, Spring 2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/gen_gov_data/index_en.htm [dostęp: 20.08.2010].
 11. Eurostat, 2010, GDP per capita in Purchasing Power Standards, PPS, EU-27 = 100, http://epp.eurostat.ee.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb010 [dostęp: 22.10.2010].
 12. Feldmann, M., 2008, Baltic States: When Stability Culture ls Not Enough, w: Dyson, K. (ed.), Euro at 10, Europeization, Power and Convergence, Oxford University Press, Oxford, New York.
 13. IMF, 1998, World Economic Outlook, Financial Crises: Causes and Indicators, www.imf.org [dostęp: 20.08.2010].
 14. IMF, 2010, Strategies for Fiscal Consolidation in the Post-Crisis World, www.imf.org [dostęp: 20.08.2010].
 15. Kalantzopoulos, O., 2009, As Crisis Flu Affects Eastern Europe, Differences Among Countries Becoming Clearer, An Interview with Orsalia Kalantzopoulos, World Bank Country Director for the EU10 Countries, March 11, 2009 http://go.worldbank.org/JOSXB4TNHO [dostęp: 22.09.2010].
 16. Komisja Europejska, 2009, Zalecenie decyzja Rady w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej, Dokument 52009PC0004, 01.
 17. NBP, 2009, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa.
 18. OECD, 2010, OECD Economic Outlook 87 database, www.oecd.org [dostęp: 31.08.2010].
 19. Rada Unii Europejskiej, 2009, Opinia Rady z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2008-2011 przedstawionego przez Litwę, Dziennik Urzędowy C 070, 24/03/2009.
 20. Rada Unii Europejskiej, 2010, Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2009-2012 przedstawionego przez Polskę, Dziennik Urzędowy 201 O/C 143/04.
 21. Reinhard, C.M, Rogoff, K.S, 2010, Dieses Mal ist alles anders, FinanzBuch Verlag, Munchen.
 22. Węgierski sposób na kryzys, 2010, Rzeczpospolita, 20 lipca.
 23. Statistics Estonia, Rapid increase of industrial production continued in July, News Releases 31.08.2010, http://www.stat.ee/37766 [dostęp: 31.08.2010].
 24. The World Bank, 2009, EU10 Regular Economic Report: From Stabilization to Recovery.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu