BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Paweł, Szamrej-Baran Izabela
Tytuł
Programowanie dynamiczne z rozmytymi parametrami a programowanie dynamiczne w otoczeniu rozmytym na przykładzie zadania szeregowania inwestycji w elektrowni
Dynamic Programming with Fuzzy Parameters and Dynamic Programming in a Fuzzy Environment - an Example of Investment Planning in a Power Plant
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 9-20, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zbiory rozmyte, Programowanie dynamiczne, Teoria szeregowania zadań
Fuzzy sets, Dynamic programming, Task scheduling theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Programowanie dynamiczne jest techniką optymalizacji szerokiego zastosowania dzięki uniwersalności oraz prostocie algorytmu. Wśród interesujących dodatków do podstawowej techniki istnieją dwa sposoby włączenia rozmytych elementów logicznych w dynamicznym programowania modelu, są to dynamiczne programowanie rozmytych parametrów i programowania dynamicznego w rozmytym otoczeniu. W pracy zaprezentowano dwa podejść dotyczące różnic, zarówno w formułowaniu jak i w rozwiązywaniu oraz przedstawiono przykład użycia.

Dynamic programming is an optimisation technique of wide use due to its universal yet simple algorithm. Among interesting additions to the basic technique there are two ways of incorporating fuzzy logic elements in the dynamic programming model-these are dynamic programming with fuzzy parameters and dynamic programming in a fuzzy environment. In the paper we provide a reminder of those two approaches concerning the differences both in formulation and solving as well as an example of use. We also address the fact that dynamic programming is unsuitable for solving large problems because of the 'curse of dimensionality' thus other algorithms may apply.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran P., Wybrane metody programowania dynamicznego we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa sektora energetycznego, maszynopis, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  2. Bellman R.E., Dynamic Programming, Princeton University Press, Princeton 1957.
  3. Bellman R.E., Zadeh L.A., Decision-Making in a Fuzzy Environment, "Management Science" 1970, No. 4.
  4. Kacprzyk J., Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa 2001.
  5. Sitarz S., Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko '01, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
  6. Sitarz S., Trzaskalik Т., Modele programowania dynamicznego w strukturach porządkowych, [w:] Badania operacyjne i systemowe 2004. Podejmowanie decyzji, Instytut Badań Systemowych PAN, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu