BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Marek
Tytuł
Próba pomiaru efektywności instytucji użyteczności publicznej
The Proposal of the Measurement of the Public Services Effectivity
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 29-42, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Pomiar efektywności, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
Effectiveness, Efficiency measurement, Public utility company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem zainteresowania instytucjami użyteczności publicznej wydaje się być wymiar ekonomiczno-gospodarczy, ponieważ budowa gospodarki opartej na wiedzy wiąże się z ciągłymi inwestycjami w kapitał ludzki. Niestety, ze wzrostem wydatków państwa na te cele nie idzie w parze wzrost zadowolenia z tych usług, a tym samym nie wzrasta też dobrobyt społeczny. Stąd potrzeba oceny, kontroli i poprawy jakości tych usług. W rozdziale tym przedstawiono problem i propozycje pomiaru efektywności tych instytucji. (fragment tekstu)

From at least 20 years in the most of countries one observes a significant growth of spending on public utility services. A fundamental reason of the interest in public services seems to be an economic dimension, because the construction of the economy based on knowledge demands the permanent investment in human capital. Unfortunately with the spending growth of the state on these targets (at average about 1 proportional point in GDP a year according to OECD data) does not hold together the height of the satisfaction from results of these services and consequently does not increase the social welfare. From here there is a need of estimations, inspections and the improvement of the quality of these services. An aim of the work is the presentation of the problem and the proposal of the measurement of the effectivity of these institutions. The estimation of the public services makes allowance for 3 measurements: the economic dimension, that is the efficiency; the professional dimension that is the effectiveness and the personal dimension that is the customers satisfaction on provided services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken M., Longford N., Statistical Modelling Issues in School Effectiveness Studies, "Journal of the Royal Statistical Society" 1986.
 2. Biernacki M., Problemy pomiaru jakości kształcenia w szkołach wyższych, Mathematical Economics, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 3. Biernacki M., Próba oceny służby zdrowia w Polsce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, Gdańsk 2007.
 4. Bulanowska В., New England Healthplan Emplyer Data Information Set, "Zdrowie i Zarządzanie" 2001, nr 3-4.
 5. Charnes A., Cooper W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research" 1978, Vol. 2.
 6. Gdzie się leczyć. Ranking szpitali, "Newsweek Polska" 2006, maj.
 7. Gori E., Vittadini G., La valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi alla persona. Qualita e valutazione nei servizi di publico utilita, Etas, Milano 1999.
 8. Jondrow J., On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model, "Journal of Econometrics" 1982, No. 19.
 9. Kania E., Zastosowanie metody DEA do porównania efektywności kształcenia w szkołach wyższych. Ekonometria czasu transformacji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998.
 10. OECD in Figures 2007 Edition.
 11. Parasuraman A., Zeithaml V., Berry L., A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing, Fall 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu