BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzychczy Edyta (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Tajduś Karol (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Designing a Knowledge Base for an Advisory System Supporting Mining Works Planning in Hard Coal Mines
Projektowanie bazy wiedzy na potrzeby systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 206, s. 34-44, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011: Inteligent Technologies and Applications
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Wydobycie węgla, Produkcja węgla kamiennego, Bazy danych
Hard bituminous coal mining, Coal mining, Coal production, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wstępny projekt bazy wiedzy wspierającej dobór wyposażenia do planowanych robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Po wprowadzeniu do istoty i zakresu planowania produkcji górniczej opisano koncepcję systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Następnie zaprezentowano wstępne wyniki prac programistycznych nad obecną wersją projektu bazy wiedzy wspomnianego systemu oraz podano dalsze kierunki podejmowanych w tym zakresie działań. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a preliminary design of a knowledge base to support the selection of equipment for the planned mining works in hard coal mines. After introduction into ideas and scope of the mining production planning, the conception of an advisory system supporting planning of openings and exploitation works in coal mines is described. Moreover, the preliminary results of development work on the current version of the knowledge base are presented and further directions of development works are given as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Awad E.M. (1996), Building Expert Systems: Principles, Procedures, and Applications, West Publishing, Minneapolis/St. Paul, MN.
 2. Basu A., Yuejin L., Singh R.N. (1991), An overview of condition monitoring and an expert system for longwall mining machinery, Mining Science and Technology, Vol. 13, No. 3, pp. 279-290.
 3. Britton S.G. (1987), Computer-based expert system aids underground mine planning, Coal Age, Vol. 92, No. 1, pp. 21-24.
 4. Brzychczy E. (2008), Analiza wykorzystania kombajnów chodnikowych w przodkach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem drzew decyzyjnych, [in:] W. Sitko (Ed.), Zarządzanie: doświadczenia i problemy, Wydawnictwo System-Graf, Lublin, pp. 433-447.
 5. Brzychczy E. (2009), Analiza wyposażenia przodków ścianowych na podstawie reguł asocjacyjnych, Wiadomości Górnicze, No. 3, pp. 175-180.
 6. Brzychczy E. (2011), Proces modelowania produkcji górniczej w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu doradczego, Wiadomości Górnicze, No. 7-8, pp. 366-372.
 7. Darlington K. (2000), The Essence of Expert Systems, Prentice Hall, London.
 8. Giarratano J.C., Riley G.D. (2005), Expert Systems, Principles and Programming, Thomson Course Technology.
 9. Grayson R.L., Watts C.M., Singh H., Yuan S., Dean J.M., Reddy N.P., Nutter R.S. Jr. (1990), A knowledge-based expert system for managing underground coal mines in the US, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 26, No. 4, pp. 598-604.
 10. Grzymala-Busse J.W. (1991), Managing Uncertainty in Expert Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 11. Hart E., Duda R.O. (1977), PROSPECTOR - A Computer-Based Consultation. System for Mineral Exploration, Artificial Intelligence Center, SRI International, Menlo Park, CA, 1977.
 12. Liu Z., Zeng Q., Wang Ch., Zhao Y. (2010), Research on ontology-based knowledge representation and retrieval of coal mining equipment selection and matching expert system, [in:] International Conference on Intelligent Control and Information Processing (ICICIP), Dalian 2010, pp. 776-779.
 13. McCammon R.B. (1996), PROSPECTOR II - an expert system for mineral deposit models, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics. Abstracts, Vol. 33, No. 6, p. 267.
 14. Plümer L. (1992), Expert systems in mining. Logic Programming in Action, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg.
 15. Samanta B.K., Samaddar A.B. (2002), Formulation of coal mining projects by expert system, Journal of Mines, Metals and Fuels, Vol. 50, No. 6, pp. 202-210.
 16. Sobczyk E. (2008), Zasoby węgla kamiennego w Polsce a możliwość zaspokojenia potrzeb energetyki, Polityka Energetyczna, t. 11, z. 1, pp. 431-449.
 17. Tajduś K. (2011), Projekt bazy wiedzy wspomagającej planowanie robót górniczych [graduation thesis], Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków 2011.
 18. Zhang H., Zhao G. (1999), CMEOC - an expert system in the coal mining industry, Expert Systems with Applications, Vol. 16, No. 1, pp. 73-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu