BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszak Celina M. (University of Economics in Katowice, Poland), Ziemba Ewa (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Determinants of Knowledge-Based Economy Development - the Fundamental Assumptions
Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - podstawowe założenia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 206, s. 130-138, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011: Inteligent Technologies and Applications
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Innowacje
Knowledge-based economy, Information and Communication Technology (ICT), Competences, Employees competencies, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zdefiniowanie najważniejszych determinant rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (KBE). Za kluczowe dla rozwoju KBE uznano: rozwój edukacji i doskonalenie kompetencji ludzi, wzmocnienie potencjału innowacyjności, politykę ekonomiczno-instytucjonalną oraz rozwój i racjonalne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Czynniki te zostały szczegółowo opisane i odniesione do sytuacji w Polsce. Artykuł jest adresowany do przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej, uczelni oraz innych jednostek, które powinny aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The goal of this paper is to identify the most important determinants of the KBE development. A special attention was paid to: education and human competences, innovations, economic and institutional policies, and ICT (Information Communication Technology), as they have been regarded as a foundation for the knowledge-based economy. This paper is addressed to representatives of enterprises, administrations, universities, and other parties who intend to participate actively in the KBE development. (original abbstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Economy? The Changing Role Innovation and Information Technology in Growth (2000), OECD, Paris.
 2. Adamowicz E. (2007), Wydatki na badania i rozwój a wzrost gospodarczy Unii Europejskiej na tle tendencji światowych, [in:] T. Kamińska, J. Fryc, B. Majecka (Eds.), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 57-70.
 3. Araya D., Peters M. (Eds.) (2010), Education in the Creative Economy, Peter Lang, New York.
 4. Castells M. (1998), The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society, Vol. 3, Blackwell, Oxford.
 5. Conceição P., Heitor M.V., Lundvall B.A. (2003), Innovation, Competence Building, and Social Cohesion in Europe - Towards a Learning Society, Edgar Elgar, London.
 6. Gabberty J.W., Thomas J.D.E. (2007), Driving creativity: Extending knowledge management into the multinational corporation, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 2, pp. 1-13, http://www.ijikm.org/Volume2/ IJIKMv2p001-015Gabberty.pdf (accessed: 15.10.2010).
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji, Difin, Warszawa.
 8. Hamel G., Breen B. (2007), The Future of Management, Harvard Business School, Boston.
 9. Hanna N.K. (2009), e-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, New York.
 10. Hanna N.K. (2010a), Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York.
 11. Hanna N.K. (2010b), Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World, Springer, New York.
 12. Heeks R. (2008). Benchmarking e-government: Improving the national and international measurement, evaluation and comparison of e-government, [in:] Z. Irani, P. Love (Eds.), Evaluating Information Systems. Public and Private Sector, Elsevier, New York, pp. 257-301.
 13. Kahin B., Foray D. (2006), Advancing Knowledge and the Knowledge Economy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
 14. Kamal M.M., Themisrocleous M., Morabito V. (2008), Evaluating e-government infrastructure through enterprise application integration, [in:] Z. Irani, P. Love (Eds.), Evaluating Information Systems. Public and Private Sector, Elsevier, New York, pp. 302-321.
 15. Kassicieh S.K. (2010), The knowledge economy and entrepreneurial activities in technology-based economic development, Journal of the Knowledge Economy, Vol. 1, No. 1, pp. 24-47.
 16. Leydesdorff L. (2006), The Knowledge-based Economy: Modeled, Measured, Simulated, Universal Publishers, Boca Raton.
 17. Llerena P., Matt M. (Eds.) (2010), Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice, Springer, Berlin.
 18. Olszak C.M., Ziemba E. (2008), A conceptual model of ICT for intellectual capital management, [in:] J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (Eds.), Advanced Information Technologies for Management - AITM 2008, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 35, Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. 89-101.
 19. Olszak C.M., Ziemba E. (2010), Knowledge management curriculum development: Linking with real business needs, Issues in Informing Science and Information Technology, Vol. 7, pp. 235-248.
 20. Olszak C.M., Ziemba E. (2011), The use of ICT for economic development in Silesian Region in Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 6, pp. 197-216.
 21. Stanley L.D. (2003), Beyond Access: Psychosocial Barriers to Computer Literacy, The Information Society, Vol. 19, pp. 407-416.
 22. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 (2005), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 23. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015 (2009), Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 24. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu