BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klecha Tadeusz (Wydział Finansów)
Tytuł
Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych
Equilibrium and Non-Equilibrium Models in Description of Economic Processes
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 62-80, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Entropia, Ekonomia, Modele ekonomiczne
Entropy, Economics, Economic models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Entropia objętość i powierzchni ma sens tylko w równowadze. Jeśli system nie jest w równowadze wtedy środki te nie mogą być zdefiniowane. W rozdziale omówiono zasady termodynamiki w ekonomii. Przedstawiono kilka uwag o potencjałach termodynamicznych i ekonomicznych, modelu hydrodynamicznym modelu kapitału.

The volume and surface entropy and value have meaning only in equilibrium. If system is not in equilibrium then these measures can not be defined. In this research four laws of thermodynamics are adopted to the economic processes. Author presents also some remarks on thermodynamic and economic potential, hydrodynamic model of capital and conductance of capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselm A., Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki, PWN, Warszawa 1984.
 2. Arnold V., Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1975.
 3. Aulin A., Lecture Notes in Economics and Mathematical System nr 31, Springer-Verlag, Berlin.
 4. Biney J.J. i in., Zjawiska krytyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Encyklopedia fizyki, PWN, Warszawa 1974.
 6. Encyklopedia matematyczna, t. 1-5, Moskwa 1979-1983.
 7. Gelfand J., Rachunek wariancyjny, PWN, Warszawa 1975.
 8. Groot S.R., Mazur P., Nonequilibrium Thermodynamics, Dover 1984.
 9. Huang K., Mechanika statystyczna, PWN, Warszawa 1978.
 10. Kjelstrup S., Rubi J.M., Bedeaux D., Active Transport: A Kinetic Description on Thermodynamic Grounds, http://arXiv:cond-mat/0412493vl, 2004.
 11. Klecha T.A., O istocie kapitału, Miscellanea Oeconomicae nr 2, Kielce 2006.
 12. Klecha T.A., O naprężeniach kapitału, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 13. Klecha T.A., Teorie wymiany w ekonomii, księga jubileuszowa prof. Т. Stanisza, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 14. Klecha T.A., Truesdellowski model kapitału i pieniądza II. Informacja ekonomiczno-finansowa, WSBiF, Bielsko-Biała 2007.
 15. Klecha T.A., Truesdellowski model kapitału i pieniądza. Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa zarządzania podmiotami gospodarczymi, WSBiF, Bielsko-Biała 2006.
 16. Kosiorowski D., Statystyczne teorie kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych, praca doktorska, Kraków 2006.
 17. Landau L.D., Lifszyc E.M., Hydrodynamika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 18. Landau L.D., Lifszyc E.M., Mechanika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Landau L.D., Lifszyc E.M., Fizyka statystyczna, t. I, II, Warszawa 1978.
 20. Mirowski P., From Mandelbrot to Chaos in Economics Theory, "Southern Economics Journal" 1990, No. 57.
 21. Mirowski P., More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 22. Nowacki W., Dynamiczne zagadnienie sprężystości, PWN, Warszawa 1966.
 23. Penrose R., Droga do rzeczywistości, Prószyński i Spółka, Warszawa 2004.
 24. Perzyna P., Termodynamika materiałów niesprężystych, WNT, Warszawa 1978.
 25. Planck M., Gleichgewichtszustände isotroper Körper in verschiedenen Temperaturen, Th. Ackermann, München 1880.
 26. Planck M., Vorlesungen über Thermodynamic, Berlin 1897.
 27. Reguera D., Rubi J.M., Vilar J.M.G., The Mesoscopic Dynamics of Thermodynamic Systems, http://arXiv:cond-mat/051165lv1, 2005.
 28. Rychlewski J., Teoria symetrii, WNT, Warszawa 1992.
 29. Salach J., Termodynamika, Zamiast korepetycji..., Kraków 1999.
 30. Schuster H.G., Chaos deterministyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 31. Truesdell C., A First Course Rational Continuum Mechanics, The Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1972.
 32. Vilar J.M.G., Rubi J.M., Termodynamics "beyond" Local Equilibrum, http://arXiv:cond-mat/0110614vl, 2001.
 33. Weron W., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu