BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska Iwona
Tytuł
Zdrowie a wyniki ekonomiczne : analiza mikroekonometryczna
Health Versus Economic Results : Microeconometric Analysis
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 81-91, wykr., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowie, Dochody gospodarstw domowych, Wyniki badań, Mikroekonometria, Równanie Mincera, Wzrost endogeniczny
Health, Household income, Research results, Microeconometrics, Mincer equation, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem zaprezentowanych badań jest weryfikacja hipotezy związanej z wpływem zdrowia na wyniki ekonomiczne mierzone osiąganymi dochodami indywidualnymi. W analizie wykorzystano mikrodane zgromadzone w ramach badania "Diagnoza Społeczna 2007". Oszacowano funkcję opartą na równaniu płac Mincera z logarytmem dochodu osobistego w charakterze zmiennej i charakterystyki respondenta jako zmiennymi objaśniającymi. Do modelu włączono przede wszystkim jednak zmienne związane ze zdrowiem respondenta. (fragment tekstu)

The role of health has gained the new importance together with the emergence of the endogenous growth theory. According to this theory, one of the determinants of economic growth is human capital. Health and education are the basic elements of its quality. Health determines labour productivity, physical, emotional and intellectual development of workers, conditions the average length of life, and the effects of its influence can be observed both at the individual level and at the level of the whole economy. In the research presented in the article, an attempt was made to verify the hypothesis, that health influences economic outcomes, measured as individual's income. The data used in the analysis come from Diagnoza społeczna 2007. The estimated function is based on the Mincerian wages equation, with the dependent variable being the log of personal income. Among the explanatory variables there are variables connected with the respondents health (self-assessment of health or disability). The results confirm the positive impact of health on the personal income achieved by the respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Au D., Crossley T.F., Schellhorn M., The Effects of Health Shocks and Long-term Health on the Work Activity of older Canadians, "Health Economics" 2005, No. 14.
 2. Barro R.J. Determinants of Economic Growth: A Cross-country Empirical Study, MIT Press, Cambridge, MA 1997.
 3. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 4. Bhargava A., Jamison D.T., Lau L., Murray C., Modelling the Effects of Health on Economic Growth, "Journal of Health Economics" 2001, No. 20.
 5. Bloom D., Canning D., Graham В., Longevity and Life Cycle Savings, Scandinavian Journal of Economy" 2003, No. 105 (105).
 6. Bloom D., Cannining D., Sevilla J., The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach, "World Development" 2004, Vol. 32.
 7. Bloom D., Canning D., Sevilla J., The Effect of Health on Economic Growth: Theory and Evidence, Cambridge MS, National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper 2001, No. 8587), ttp://www.nber.org/papers/w8587.
 8. Charles K.K., Sickness in the Family: Health Shocks and Spousal Labor Supply, Working Paper No. 2000-011, http://www.fordschool.umich.edu/research/papers/ PDFfiles/00-011.pdf: Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan, Michigan 1999.
 9. Contoyannis P., Rise N., The Impact of Health on Wages: Evidence from British Household Panel Survey, "Empirical Economy" 2001, No. 26.
 10. Disney R., Emmerson C., Wakefield M., Ill Health and Retirement in Britain: a Panel Data-based Analysis, "Journal of Health Economics" 2006, No. 25.
 11. Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 12. Feeny D., Furlong W., Torrance G.W., Goldsmith C.H., Depauw Z.Zh.S., Deaton M., Boyle M., Multiattribute and Single-Attribute Utility Functions for Health Utilities Index Mark 3 System, "Medical Care" 2002, No. 40 (2).
 13. Gambin L.M., The Impact of Health on Wages in Europe - Does Gender Matter? HEDG Working Paper 2005, 05/03.
 14. Gannon В., Nolan В., Disability and Labour Market Participation, HRB Working Paper, June, retrieved fro p://www2.eur.nl/bmg/ecuity/public_papers/ECuity3wp8 Gannon.pdf, 2003.
 15. Grossman M., On the Concept of Health Capital and the Demand for Health, "Journal of Political Economy" 1972, No. 80.
 16. Investing in Health for Economic Development, World Health Organization, Commission on Macroeconomics and Health, Geneva 2001.
 17. Jamison D., Lau L., Wang J., Health's Contribution to Economic Growth in an Environment of Partially Endogenous Technical Progress, Disease Control Priorities Project, Working Paper 10, www.fic.nih.gov/dcpp. Bethesda, MD: Fogatry InternationalCentre, NIH; 2004.
 18. Jiemenez-Martin S., Labeaga J.M., Martinez Granado M., Health Status and Retirement Decisions for Older European Couples, http://www.ceps.lu/iriss/documents/irisswp1.pdf, 1999.
 19. Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Commission on Macroeconomics and Health, Geneva 2001.
 20. Mankiw N.G., Romer D., Weil D., A Contribution to the Empirics of Economic-Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, No. 107.
 21. Mincer J., Schooling. Experience and Earnings, Columbia University Press, New York 1974.
 22. Mossey J.M., Shapiro E., Self-Related Health: a Predictor of Mortality Among the Elderly, "AJPH" 1982, Vol. 72, No. 8.
 23. O'Donnell O., Doorslaer E. van, Wagstaff A., Lindelow M., Analyzing Health Inequalities Using Household Survey Data, The World Bank, Washigton, D.C. 2008.
 24. Pelkowski J.M., Berger M.C., The Impact of Health on Employment, Wages, and Hours Worked Over the Life Cycle, "Quarterly Review of Economy and Finance" 2004, No. 44.
 25. Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 2007.
 26. Salomon J.A., Murray C.J.L., Ustun T.B., Chaterjii S., Health Status Valuations in Summary Measures of Population Health, [w:] Health Systems Performance Assessment: Debates, Methods and Empiricism, red. C.J.L. Murray, B.D. Evans, WHO, Genewa 2002.
 27. Suhrcke M., McKee M., Sauto A.R., Tsolova S., Mortensen J., The Contribution of Health to the Economy in the European Union, "Public Health" 2006, Vol. 120, No. 11.
 28. Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista" 2009, nr 2.
 29. Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 30. Tobiasz-Adamczyk В., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu