BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majka Agnieszka, Jankowska Dorota
Tytuł
Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem liniowych funkcji dyskryminacyjnych
The Analysis of Economic Situation of Individual Farms with the Usage of Linear Discrimination Functions
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 92-101, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Sytuacja makroekonomiczna, Analiza dyskryminacyjna, Wyniki badań
Arable farm, Macroeconomic situation, Discriminant analysis, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozdziale tym przedstawiono sytuację ekonomiczną gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem jednej z wielowymiarowych technik analizy danych, jaką jest analiza dyskryminacyjna. Takie podejście umożliwia prognozowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw przez ich klasyfikację do wydzielonych grup o niskim, średnim bądź wysokim dochodzie rolniczym na podstawie zestawu wybranych cech charakteryzujących między innymi wielkości zasobów wytwórczych, potencjał rozwojowy, wspomaganie finansowe gospodarstw. (fragment tekstu)

The discrimination analysis is used to determine, which variables mark out (discriminate) two or more naturally emerging groups. It therefore searches for rules of procedure aiming at assigning multidimensional objects to one of many populations of known parameters at possibly minimal classification errors. In the paper there is analyzed economic condition of farm households from the region of south-eastern Poland, using discrimination functions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski В., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  2. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Hołda A., Wstępna weryfikacja skuteczności wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" 2001, nr 10.
  4. Kisielińska J., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do prognozowania sytuacji finansowej gospodarstwa rolniczego, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 1 (122).
  5. Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Rószkiewicz M, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pll na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków 2007.
  8. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, red. M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu