BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczuciński Przemysław
Tytuł
Modelowanie miękkie w ocenie wpływu rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionalny w Polsce
Soft Modeling in Assessment of the SME Sector Influence on Regional Development in Poland
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 102-115, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Ekonometria, Modelowanie miękkie
Small business, Regional development, Economic development and small business, Econometrics, Soft modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono analizę zróżnicowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym. Wykorzystano tutaj modelowanie miękkie Wyniki badań pozwalają udowodnić hipotezę o żywotnym znaczeniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój regionów.

The analyses of the small and medium enterprises sector diversity in Poland, based on time and space data in a period between 2003 and 2006, are presented in the article. The influence of the small and medium enterprises sector on the regional development has been examined as well. The soft modeling has been used as a research method of this relationship. The method enables to establish relations of directly immeasurable economical categories, which can observed by usage of variety of measuring indexes. The results of the research allow to prove the hypothesis of vital importance of the small and medium enterprises sector growth in regions development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
 3. Gatnar E., Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 4. Kruczkowska A., Dyskusja nad pojęciem małego i średniego przedsiębiorstwa. Obecność problematyki sektora MSP w nauce ekonomii, "Ekonomista" 2009, nr 2.
 5. Kukuła K., Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
 6. Male i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004.
 7. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2006.
 8. Rocki M., Miękkie wskaźniki stanu gospodarki, [w:] Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń IGR SGH, Warszawa 2008.
 9. Rogowski J., Kilka uwag o "miękkim" modelowaniu ekonometrycznym, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4.
 10. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
 11. Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Strategiczne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa 1996.
 12. Szromnik A., Przedsiębiorstwo a region - relacje i współzależności rynkowe, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu