BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Katarzyna
Tytuł
Propozycje wyznaczania normatywnych wartości ilorazu zmiennych współistniejących
Proposals of Calculating of the Normative Values of the Quotient of Concomitant Variables
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 131-144, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Statystyka, Zmienność
Econometrics, Statistics, Variability
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozdziale tym zaprezentowano dwa podejścia do wyznaczania wartości normatywnych ilorazu zmiennych współistniejących: podejście ekonometryczne, oparte na modelu ekonometrycznym zapisanym wzorem Y = α · X + U, i podejście statystyczne, oparte na parametrach opisowych wyznaczonych dla zmiennej α określonej wzorem α = Y/X. (fragment tekstu)

In the article one presented two approaches to calculate (estimate) of normative values of the quotient of concomitant variables: the econometric approach based on the model: Y = α · X + U (where: Y, X - concomitant variables, α- coefficient of proportionality, U - error term) and the statistical approach based on descriptive parameters estimated for variable αdefined as: α = Y/X. The statistical data used in research came from the financial statements of companies of the Construction Section listed on the Stock Exchange in Warsaw in years 1999-2007.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Biszof K. (Wawrzyniak K.), Sposoby diagnozowania w oparciu o model ekonometryczny, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 2. Biszof K. (Wawrzyniak K.), Wykorzystanie funkcji diagnostycznej modeli ekonometrycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca doktorska (maszynopis), Szczecin 1995.
 3. Gazińska M., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Propozycje wykorzystania prostych metod statystycznych w analizie absencji w przedsiębiorstwie, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 4. Hozer J., Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, Rector's Lectures nr 34, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997.
 5. Hozer J., O badaniu proporcjonalności zmiennych, "Przegląd Statystyczny" 1975, nr 1.
 6. Hozer J., Rozkład wielkości firm według liczby zatrudnionych a prawo dostosowania struktur po stronie podaży do struktur po stronie popytu, "Przegląd Statystyczny" 1991, nr 3-4.
 7. Hozer J., Markowicz I., Małe firmy. Analizy i diagnozy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 8. Hozer J., Zawadzki J., Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1990.
 9. Jachna Т., Sierpińska M" Ocena przedsiębiorstwa według standardów zachodnich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 10. Kruszyński Ł., Klasyfikacja spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z sektora budownictwo ze względu na sytuację ekonomiczno-finansową w latach 1999-2008, praca magisterska napisana w Katedrze Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dr Katarzyny Wawrzyniak, maszynopis, Szczecin 2009.
 11. Sulmicki P., Proporcje gospodarcze, PWN, Warszawa 1962.
 12. Wawrzyniak K., Bezrobocie wśród osób w wieku do 24 lat w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 11.
 13. Wawrzyniak K., Diagnozowanie ilościowe procesów i obiektów gospodarczych -podstawowe pojęcia, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 450, Szczecin 2007.
 14. Wawrzyniak K., Kwantylowa diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu