BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Marcin
Tytuł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako najistotniejszy wyznacznik ich ratingu kredytowego w świetle metod dyskryminacyjnych
Incomes as a Municipalities Creditworthiness Indices - a Discriminant Analysis Approach
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 795, s. 167-178, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Analiza dyskryminacyjna, Rating, Ocena zdolności kredytowej
Local revenues, Discriminant analysis, Rating, Credit rating
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozdziale tym wskazano najistotniejsze determinanty oceny wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. W świetle powyższych rozważań zadanie to wydaje się ważne, a osiągnięte rezultaty mogą być wartościowe dla władz jst, gdyż takie informacje mogą ułatwić im podejmowanie decyzji w zakresie finansowania zadań jst, a także zmobilizować je do działań zmierzających do poprawy standingu kredytowego jst. (fragment tekstu)

The information about the credibility of debtor (issuer) is one of the most important determinant of financial investment decisions. For a hundred year credit rating agencies are helping investors giving them the knowledge about creditworthiness of analyzed entities, also about municipalities. While establishing the rating, the agencies are taking into account many factors and features concerning the debtor and its environment. From the 60's of 20th century the researchers are trying to estimate the credit ratings (also of the municipalities), mainly to identify which factors are the most important for the credit rating agencies opinion. Since the municipal debt market became an important part of Polish financial market, the information about the creditworthiness of the municipalities had become very important. In this paper, following the American studies, the author has made an attempt to asses credit ratings of Polish municipalities, due to find which factors of these grades are the most crucial. In particular, the author has estimated the discriminant function, which could classify municipalities - basing on the financial information about them - into two groups: the prime credibility units and the standard credibility units. The obtained results have allowed to draw some conclusions, especially useful for the local authorities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ammar S., Duncombe W., Hou Y., Jump В., Wright R., Using Fuzzy Rule-Based Systems to Evaluate Overall Financial Performance of Governments: An Enhancement to the Bond Rating Process, "Public Budgeting and Finance" 2001, Vol. 21, No. 4, Winter.
  2. Carleton W.T., Lerner E.M., Statistical Credit Scoring of Municipal Bonds, "Journal of Money, Credit and Banking" 1969.
  3. Copeland R.M., Ingram R.W., The Association Between Municipal Accounting Information and Bond Rating Changes, "Journal of Accounting Research" 1982, Vol. 20, No. 2, Autumn.
  4. Loviscek A.L., Crowley F.D., Analyzing Changes in Municipal Bond Ratings: A Different Perspective, "Urban Studies" 1988, No. 25.
  5. Michel A.J., Municipal Bond Ratings: A Discriminant Analysis Approach, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1977, November.
  6. Raman K.K., Financial Reporting and Municipal Bond Rating Changes, "The Accounting Review" 1981,Vol. LVI, No. 4, October.
  7. Rubinfeld D., Credit Ratings and the Market for General Obligation Municipal Bonds, "National Tax Journal" 1973, No. XXVI, 1 March.
  8. Sarmiento C., Statistical Analysis of Municipal Bond Ratings Under Spatial Correlation, "Applied Financial Economics Letter" 2006, No. 3.
  9. Ustawa prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 г., DzU 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm., art. 70, ust. 1.
  10. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu