BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (University of Economics in Katowice, Poland), Olszak Celina M. (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Determinants of Knowledge-Based Economy Development - ICT Use in the Silesian Enterprises
Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - wykorzystanie ICT w śląskich przedsiębiorstwach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 206, s. 204-212, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011: Inteligent Technologies and Applications
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Edukacja, Innowacje, Polityka, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Przedsiębiorstwo
Knowledge-based economy, Education, Innovations, Politics, Information and Communication Technology (ICT), Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
W artykule Determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - podstawowe założenia opisano cztery determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (KBE): edukację, innowacje, politykę ekonomiczno-instytucjonalną oraz technologię informacyjno-komunikacyjną (ICT). Celem niniejszego artykułu jest diagnoza stanu wykorzystania ICT, w szczególności Internetu, w śląskich przedsiębiorstwach, na potrzeby rozwoju KBE. Przedstawiono obszary wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach Górnego Śląska, projekty promujące stosowanie ICT oraz rekomendacje dotyczące rozwoju stosowania ICT. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w podejmowania działań mających na celu poprawę wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

In the article entitled "The determinants of knowledge-based economy development: the fundamental assumptions" we have described four determinants of knowledge-based economy (KBE) development: education, innovativeness, economic and institutional policies, and ICT (Information Communication Technology). The purpose of this study is an analysis of the ICT use, especially the Internet in the Silesian enterprises, particularly in the context of KBE development. We have analyzed the use of ICT in Silesian enterprises, shown projects that promote the use of ICT in the Silesian enterprises and presented the conclusions based on the conducted research and made recommendations. This paper is addressed to representatives of enterprises, and other players who intend to participate actively in the KBE development by leveraging ICT. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Economy? The Changing Role Innovation and Information Technology in Growth (2000), OECD, Paris.
 2. Hanna N.K. (2009), e-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, New York.
 3. Hanna N.K. (2010), Enabling Enterprise Transformation. Business and Grassroots Innovation for the Knowledge Economy, Springer, New York.
 4. Kahin B., Foray D. (2006), Advancing Knowledge and the Knowledge Economy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
 5. Kassicieh S.K. (2010), The knowledge economy and entrepreneurial activities in technology-based economic development, Journal of the Knowledge Economy, Vol. 1, No. 1, pp. 24-47.
 6. Leydesdorff L. (2006), The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated, Universal Publishers, Boca Raton.
 7. Olszak C.M., Ziemba E. (2009), The information society development strategy on a regional level, The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, Vol. 6, pp. 213-225.
 8. Olszak C.M., Ziemba E. (Eds.) (2010), Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 9. Olszak C.M., Ziemba E. (2011), The use of ICT for economic development in Silesian Region in Poland, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol. 6, pp. 197-216.
 10. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa śląskiego do roku 2015 (2009), Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 11. Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu