BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipski Aleksander
Tytuł
Dylematy integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Niepełnosprawni a praca, 2004, s. 173-195
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Integracja społeczna, Wykluczenie społeczne
Disabled people, Social integration, Social exclusion
Abstrakt
Lansowana od lat idea integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem praktycznie w jej wszystkich wymiarach: od edukacji poprzez pracę zawodową do rekreacji i kultury dość powszechnie jest uznawana za wartość niepodważalną i znamionującą jedynie słuszną postawę politycznej poprawności, traktującą na równi wszystkich ludzi bez względu na dzielące ich różnice czy to kulturowe (etniczne, religijne, obyczajowe, językowe itd.), czy naturalne (rasowe, płci, wieku, preferencji seksualnych, dyspozycji fizycznych i intelektualnych itd.). W wymiarze aplikacyjnym idea ta wyraża się w dążeniu do usunięcia wszelkich istniejących barier utrudniających osobom niepełnosprawnym (ON) dostęp do poszczególnych sfer "normalnego życia społecznego", tzn. takiego, które jest udziałem większości. Pośrednio starania te mają więc na celu zapobieganie oraz eliminowanie marginalizacji i ekskluzji społecznej osób z kręgu underclass. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z.: Zawrotna kariera "podklasy", "Przegląd Społeczny", maj-czerwiec 1998, nr 1-2
 2. Bogdan R.: Co mówią ludzie niepełnosprawni i zaetykietowani jako opóźnieni w rozwoju umysłowym. W: Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Red. A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys. Warszawa 1997
 3. Dykcik W.: Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia. W: W. Dykcik (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 1998
 4. Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. Warszawa 2001
 5. Gustavsson A.: Integracja, stygmatyzacja i autonomia - jasne i ciemne strony subkultury integracji. W: Upośledzenie w społecznym zwierciadle, red. A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys, Warszawa 1997
 6. Kowalik S.: Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk 2000
 7. Kowalik S.: Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1996
 8. Lane H.: Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. Warszawa 1996
 9. Parsons T.: Struktura społeczna a osobowość. Warszawa 1969
 10. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Red. J. Mikulski, J. Auleytner. Warszawa 1996
 11. Rzedzicka K.D., Nie izolować, ale czy integrować?, (w:) Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych, pod red. A. Pieleckiego, Wyd. UMCS, Lublin 2002
 12. Sobolewska A.: Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003
 13. Soworka J.: Możliwości edukacyjne i sport osób niepełnosprawnych ruchowo. W: Edukacja osób niepełnosprawnych, L. Frąckiewicz (red.). Katowice 2003
 14. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2002
 15. Szczepański J.: Problemy ludzkiej sprawności. W: Świat ludziom niepełnosprawnym. Red. A. Hulek. Warszawa 1992
 16. Sztompka P.: Socjologia. Kraków 2002
 17. Wojciechowski A.: Problemy terapii przez twórczość. W: W. Dykcik (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 1998
 18. Zabłocki J.: Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń 1997
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu