BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona
Tytuł
Ocena poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego
The Estimate of Level of Touristic Attractiveness of Administrative District in West Pomeranian Province
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 11-23, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Badanie turystyki, Ruch turystyczny, Rozkład przestrzenny
Touristic attractiveness, Tourism research, Tourist movement, Spatial distribution
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Powiaty w Zachodniopomorskiem są przestrzennie zróżnicowanie pod względem poziomu atrakcyjności turystycznej. Jest to związane ze zróżnicowaniem środowiska naturalnego, ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym regionów, poziomem uprzemysłowienia, stopniem urbanizacji itp. Powoduje to bardzo odmienny rozkład przestrzenny ruchu turystycznego. Koncentruje się on w pewnych regionach i miejscowościach, natomiast inne, rozleglejsze obszary prawie nie są odwiedzane przez turystów. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest małe znaczenie turystyki dla ekonomiki regionów, budżetów terenowych i dochodów ludności. W powiatach słabiej wyposażonych w obiekty turystyczne często są cenne walory turystyczne, zatem mogłyby przejąć część ruchu turystycznego z terenów nadmiernie obciążonych. Wymaga to jednak dużych inwestycji. Do właściwego zdiagnozowania poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów mają zastosowanie metody porządkowania i klasyfikacji, dzięki którym możliwe jest określenie zróżnicowania obiektów, wyłonienie jednorodnych grup typologicznych pod względem analizowanego zjawiska. Może to mieć duże znaczenie dla rozpoznania ich możliwości rozwojowych i być podstawą do opracowania strategii rozwoju mających na celu aktywizację powiatów, zwłaszcza tych o niskim poziomie atrakcyjności turystycznej. (fragment tekstu)

In the article the Author had carried out the research of spatial diversity of touristic's attractiveness for administrative district of West Pomeranian province in 2007. For the research diagnostic variables describing connection between tourism and different domains of socio-economic life were chosen. The analysis was carried out with help of taxonomic measure of development on standardized sums. On base of the synthetic measure discrimination of investigated objects was made and four typological groups were separated, which includes objects with similar level of development of researched occurence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk I., Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, w: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  2. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  3. Ostrowski S., Ruch turystyczny w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1972.
  4. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 1999-2008.
  5. Sobczyk M., Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego, w: Klasyfikacja i analiza danych, problemy teoretyczne, Taksonomia z. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  6. Turystyka w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu