BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doszyń Mariusz
Tytuł
Ekonometryczna analiza wpływu skłonności do konsumpcji, oszczędzania, inwestowania oraz tezauryzacji na procesy gospodarcze z wykorzystaniem modeli dla danych panelowych
Econometric Analysis of Impact of Propensity to Consume, Save, Invest and Thesaurisation on Economic Phenomena by Means of Econometric Models for Panel Data
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 24-39, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonometryczna, Matematyczne modele ekonomiczne, Procesy gospodarcze
Econometric analysis, Mathematical economic models, Economic process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na procesy gospodarcze wpływają czynniki, które może określić mianem obiektywnych (dochód, stopa procentowa etc.), oraz czynniki subiektywne, głównie o charakterze psychologicznym i socjologicznym. Czynniki subiektywne często można utożsamić z określonymi skłonnościami, charakterystycznymi dla danych obiektów (zbiorowości, osób). Zgodnie z definicją prof. J. Hozera, skłonność do czegoś (lub kogoś) to "nachylenie postawy" w kierunku czegoś (lub kogoś) zwiększające prawdopodobieństwo określonych zdarzeń. Skłonności można więc traktować jako właściwości obiektów, które zwiększają prawdopodobieństwo określonych zdarzeń, determinując w pewnym stopniu zjawiska gospodarcze. (fragment tekstu)

According to main hypothesis beyond objective factors such as income, interest rates, prices etc. also subjective factors should be taken into account while analyzing economic phenomena. On the basis of Frisch-Waugh-Stone theorem it was proved that omitting of subjective factors (propensities) provides to biased estimates of parameters. Effects of impact of propensities are possible to identify by means of econometric models for panel data. In empirical example influence of such propensities as propensity to consume, save, invest and thesaurization in chosen European countries in years 1997-2006 was estimated. Fixed and random effects models and procedures connected with this kind of models (F test, Breusch-Pagan test, Hausman test) were applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Doszyń M., Analiza wpływu skłonności na zjawiska ekonomiczne na podstawie modeli ekonometrycznych dla danych panelowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 11, Szczecin 2008.
  2. Doszyń M., Statystyczno-ekonometryczna analiza skłonności ludzkich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  3. Doszyń M., Zastosowanie modeli ekonometrycznych dla danych panelowych do badania wpływu skłonności na zjawiska ekonomiczne, w: Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych, red. M. Gazińska, KEiS US, IADiPG w Szczecinie, KNMI, Stowarzyszenie "Pomoc i Rozwój", Szczecin 2008.
  4. Greene W., Econometric analysis, Fifth Edition, Prentice Hall 2003.
  5. Hozer J., Doszyń M., Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa 2004.
  6. Hozer J., Zawadzki J., Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1990.
  7. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu