BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzega Urszula, Warzecha Katarzyna
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw
Spatial Diversity of the Level of Social and Economic Development of Voivodships
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 40-55, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza przestrzenna, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza skupień, Metody taksonomiczne
Spatial analysis, Social economic development, Cluster analysis, Taxonomic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W rozdziale tym podjęto próbę opisu poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Badanie przeprowadzono w układzie województw w latach 2000, 2004 i 2007. Rozpatrywane zjawisko należy do klasy zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych. O jego poziomie można wnioskować na podstawie analizy zbioru zmiennych diagnostycznych, przedstawiających różne jego aspekty. Spośród wielu metod analizy wielowymiarowej zastosowano dwie: taksonomiczną miarę rozwoju społeczno-gospodarczego Z. Hellwiga oraz jedną z metod analizy skupień (metodę Warda). (fragment tekstu)

The objective of the study was the attempt to describe the level of social and economic development of the voivodships in Poland. The research was carried out in the arranged voivodships in the years 2000, 2004 and 2007. The phenomenon under consideration belongs to not directly observed phenomena. The level of this phenomenon is stated based on the analysis of the set of diagnostic variables which show its different aspects. Two methods, out of multiple dimensional analyses, have been used: the taxonomy measure of social and economic development by Z. Hellwig and the analysis of concentration by Ward. The research proves disproportion of the level of social and economic development of voivodships. Such provinces as: mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie are characterised as such which have relatively high level of development. Such voivodships as: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie and podlaskie have the least favourable indexes of social economic development. However, the fact which is worth noticing is that the distance between the most and the least developed voivodships has changed over the period of the research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. Grabiński T., Metody aksonometrii. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
  4. Heffner K., Gibas P., Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
  5. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2000.
  6. Rocznik statystyczny województwa śląskiego, GUS, Warszawa 2001.
  7. Rocznik statystyczny województwa śląskiego, GUS, Warszawa 2005.
  8. Rocznik statystyczny województwa śląskiego, GUS, Warszawa 2008.
  9. Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku, red. A. Barczak, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu