BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaki Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Periodyzacja i uwarunkowania rozwoju strukturalnego przemysłu Republiki Federalnej Niemiec
Stages and Condition of Structural Development of Industry in Federal Republic of Germany
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 408, s. 105-115, tabl., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł, Rozwój przemysłu, Zatrudnienie
Industry, Industry development, Employment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN)
Federal Republic of Germany (FRG)
Abstrakt
Artykuł niniejszy zawiera analizę wyników badań nad zmianami w strukturze gałęziowej przemysłu RFN w latach 1970-1989 oraz charakterystykę wyodrębnionych w sposób statystyczny faz jego rozwoju. Wyniki szczegółowej analizy posłużyły do określenia kierunków ewolucji struktury przemysłu RFN oraz umożliwiły wskazanie głównych czynników, które tę ewolucję kształtowały.(fragment tekstu)

Transformations of the industrial production play a major role in the process of restructuring the economy of the highly developed countries. The Federal Republic of Germany is a country of great weight in that group. In the article the author has analyzed the results of the research into the changes of the branch structure of the German Industry in the years 197O-1989, and characterized phases, which have been determined statistically, of its development. The obtained results have enabled the determination of the direction of the evolution of the German industry and Identification of the major factors that have been responsible for the course of its development. In the conclusion some proposal of the lines of a further research into the branch structure of German industry have been formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chomątowski S., Rozwój przemysłu w świecie, AE, Kraków 1986.
  2. Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
  3. Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, praca zbiorowa pod red. J. Gajdy, PWE, Warszawa 1987.
  4. Görzig B., Schintke J., Schmidt M., Produktionvolumen und-potential. Produktionsfaktoren des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes in der Bundesrepubllk Deutschland, DIW, Berlin 1990.
  5. Kaziniec L., O metodach swodnoj ocienki strukturnych sdwigow, "Vestnik Statistiki" 1968, nr 11.
  6. Lisikiewicz J., Macieja J., Rozwój strukturalny polskiego przemysłu, "Ekonomista" 1970, nr 3.
  7. Żebrok J., Metody badania struktury gałęziowej przemysłu, "Zeszyty Naukowe" AE w Krakowie, AE, Kraków 1975, nr 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu