BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowicz Iwona
Tytuł
Związek między liczebnością populacji firm a czynnikami społeczno-ekonomicznymi w Polsce
The Relationship between Number of Companies Population and a Socioeconomic Factors In Poland
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 80-93, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Przedsiębiorstwo, Pobudzanie przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Social economic development, Enterprises, Stimulation of entrepreneurship, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Liczebność populacji firm jako element gospodarki z jednej strony wpływa na sprawność funkcjonowania rynku, a z drugiej jest uzależniona od warunków, w jakich podmioty powstają i prowadzą swoją działalność. W literaturze przedmiotu opisuje się proces marginalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w XIX wieku i przez osiemdziesiąt lat XX wieku oraz determinanty tego procesu, a równocześnie marginalizację drobnych przedsiębiorców w społeczeństwie, oraz sytuację odwrotną, czyli renesans firm na małą skalę oraz wzmocnienie właścicieli tych firm w strukturze klasowej społeczeństw od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. (fragment tekstu)

The destination of article was to arrangement factors which have an influence on changing number of companies population in Poland. This number undergoes changes in time and is a product of new companies quantity and eliminated economic subjects. The number of companies and indirectly them structure (a lot of small companies) depends on socioeconomic conditions in which they are functioning. Results of research which have been putting forward in article were going to arrangement factors which have an influence on number of community economic subjects. For the sake of big number of tentatively well matched variables and a strong correlation between them, they can't all pose the explaining variables. The effect of applied research procedure was to separate three direct influence factors and three factors which have a indirect influence on number of companies population in Poland in years 1995-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1989.
 2. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 3. Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. Gardawski J., Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
 5. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Hozer J., Quantum satis, czyli ilość dostateczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Szczecin 2000.
 7. Hozer J., Tempus locus homo casus et fortuna rgit factum. Zbiór esejów ekonomicznych, IADiPG, Szczecin 2003.
 8. Hozer J., Markowicz I., Male firmy. Analizy i diagnozy, Rozprawy i Studia, t. (DXI) 437, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 9. Markowicz I., Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim, praca doktorska, maszynopis, Szczecin 2000.
 10. Markowicz I., Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w przekrojach regionalnych, "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 7.
 11. Markowicz I., Miłaszewicz D., Związek między zmiennymi charakteryzującymi politykę monetarną i fiskalną państwa a oszczędnościami i inwestycjami, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 10.
 12. Miłaszewicz D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Rozprawy i Studia t. (DCCXLIX) 675, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 13. Osińska M., Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 14. Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B., Modelowanie ekonometryczne z Excelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 15. Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego. Polska 2000-2010, Rada Ministrów, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1999.
 16. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu