BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szamrej-Baran Izabela
Tytuł
Efektywność energetyczna - rozwój zrównoważonej energetyki w wymiarze krajowym i europejskim
Energy Efficiency - Developing the Sustainable Energy End-Use Nationwide and within Europe
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 94-109, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Rynek energetyczny, Bezpieczeństwo energetyczne
Energy efficiency, Energy market, Energy security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wytwarzanie i konsumpcja energii w Polsce we wszystkich sektorach gospodarki były i nadal są najpoważniejszymi źródłami oddziaływania na środowisko. W ciągu ostatnich 10 lat dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność PKB spadła bowiem blisko o 1/3. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W Polsce są jednak ogromne możliwości oszczędzania energii, charakterystyczne dla intensywnie rozwijającej się gospodarki. (fragment tekstu)

The aim of the work is to make the Reader acquainted with energy efficiency or simply put - energy saving routines as well as presenting Poland's situation compared to other European countries and selected regions of the World. The author also provided basic information on legal regulations of power engineering as well as opinion poll results in the area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2006/32AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
 2. "Focus" 2009, wrzesień.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1997, nr 78 poz. 483.
 4. O problemach energetyki - komunikat z badań, CBOS, Warszawa, sierpień 2008.
 5. "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", projekt dokumentu, wersja z 18 sierpnia 2009 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 6. Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z UE, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 7. Poradnik domowy: Przełącz się na oszczędzanie, RWE Polska SA we współpracy z KAPE, Warszawa 2009.
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu ,, Polityka energetyczna Polski do 2030 r." (Raport końcowy, Proeko CDM Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, czerwiec 2009.
 9. Raport TNS OBOP Polacy o oszczędzaniu energii na zlecenie Rockwool Polska, Warszawa, lipiec 2007.
 10. Ustawa Prawo ochrony środowiska, DzU z 2008, nr 25 poz. 150.
 11. Wprowadzenie do efektywności energetycznej, materiały z wykładu prof. Tadeusza Skoczkowskiego, prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii na krajowym szkoleniu kadr izbowych w KIG, Warszawa, 17 lutego 2009.
 12. Zielona księga w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli zrobić więcej za mniej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu