BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara, Mojsiewicz Magdalena, Wawrzyniak Katarzyna
Tytuł
Zastosowanie wielomianowych modeli logitowych do badania popytu zrealizowanego na rynku ubezpieczeń w Polsce
Application of Ordered Logit Models to Examination of Actual Demand on Insurance Market in Poland
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 113-124, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Model logitowy, Analiza popytu, Rynek ubezpieczeniowy
Logit model, Demand analysis, Insurance market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badania jest znalezienie zależności między popytem zrealizowanym na ubezpieczenia a zmiennymi charakteryzującymi gospodarstwa domowe. W rozdziale tym przedstawiono popyt zrealizowany na ubezpieczenia majątkowe, na życie i dożycie. Popyt ten zdefiniowano jako liczbę wykupionych przez gospodarstwo domowe polis danego typu. Narzędziem badawczym są wielomianowe modele porządkowe, gdyż w badaniu tym liczba polis traktowana jest jako zmienna porządkująca gospodarstwa domowe ze względu na ich skłonność do ubezpieczania się. Badanie przeprowadzono dla reprezentatywnej próby gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

The main aim of the paper is to find the dependence between actual demand for insurances and some characteristics of Polish households. The demand for property, life and pure endowment insurances was examined. These demands were defined by the numbers of policies bought by the household. In order to examine the dependences mentioned above the ordered logit models were used. It turn out that the actual demand depends mainly on the number of persons in household and the level of education of the head of household. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Batog B., Wawrzyniak K., Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
  2. Cramer J.S., Logit Models from Economics and Other Fields, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
  3. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
  5. Kleinbaum D.G., Klein M., Logistic Regression, Springer, New York 2002.
  6. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu