BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Populizm - analiza pojęcia
Populism - the Analysis of the Notion
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 409, s. 21-35
Słowa kluczowe
Populizm, Demokracja
Populism, Democracy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą refleksji nad tak modnym dziś problemem populizmu. Składa się z dwóch części. W pierwszej poruszane są zagadnienia teoretyczne - a więc kwestie definicyjne, krótkie omówienie elementów składających się na sytuację populistyczną, a także relacje między populizmem a demokracją. W części drugiej natomiast przedstawione są wybrane przykłady realizacji zasad populizmu.(fragment tekstu)

The paper is an attempt at the analysis of the notion and the phenomenon of populism. In the first part of the paper the theoretical problems are raised. Beside the suggested definitions the author presents the components of populism, i.e. the dichotomous approach to the social reality, the conspiratorial conception of the world, demagogy, stereotypes and social myths, and the relations between the masses and leaders of populistic movements. Attention is drawn to the relations between populism and democracy. In the latter part of the paper the author presents some historical examples of the utilization of the populistic principles, including Adolf Hitler, Juan domingo Peron and points to the threat which populism poses to the post-socialist countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gellner E., G. Ionescu G., Populism: Its Meaning and National Characteristics, London 1969, s. 38-39.
 2. Ossowski S., O strukturze społecznej, Warszawa 1982, s. 120-140
 3. Ortega y Gasset J., Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982, cz. I.
 4. Wyrobisz A., Upiory, "Polityka" 1991, nr 25
 5. Wielka niewiadoma (rozmowa z prof. F. Ryszką), "Życie Gospodarcze" 1991, nr 6.
 6. Schaff A., Stereotypy a działania ludzkie. Warszawa 1981, s. 105-107.
 7. Baszkiewicz O., Meller S., Rewolucja Francuska 1789-1794; Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.
 8. Arendt H., Władza rewolucyjna i jej wrogowie, w: Lektury Studenckie, zeszyt 2, wyd. In Plus, Warszawa 1987.
 9. Kołakowski L., Ludobójstwo I ideologia, "Aneks" 1979, nr 24-25
 10. Ryszka F., Nauka o polityce, 1987, r. V;
 11. Znaniecki F., Wstęp do socjologii, Warszawa 1988, s. 45-46.
 12. Flis A., Kryzys władzy i rytuał polityczny w powojennej Polsce, wyd. NZS, Kraków 1988
 13. Grudzińska-Gross I., Fotografia i kłamstwo, "Gazeta Wyborcza" 1991, nr 52.
 14. Orzechowski M., Polityka, władza i panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1983, s. 287-292.
 15. Callois R., Żywioł i ład, Warszawa 1973, s. 269.
 16. Hausner J., Instytucjonalne uwarunkowania reprezentacji i negocjacji interesów w gospodarce rynkowej - Perspektywy krajów postsocjalistycznych, AE, Kraków 1990, s. 14.
 17. Schmitter Ph. C., Still the Century of Corporatism, w: G. Lehmbruch, Ph.C. Schmitter, Trends Towards Corporatist Intermediation, SAGĘ, London 1969, s. 16.
 18. Sobolewski M., Ustroje demokratyczne i niedemokratyczne, "Krytyka" 1984, nr 18.
 19. Sadurski W., Konstytucja i populizm "Polityka" 1990, nr 36.
 20. Kołakowski L., Przyczynek do pojęcia demokracji socjalnej, w: Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, wyd. Aneks, Londyn 1984, 3. 263-264.
 21. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1978, r. VI.
 22. Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1987, t. II, s. 7.
 23. Neumann F.L., Teoria ekonomiczna narodowego socjalizmu: mit państwa korporacyjnego, w: Fałszyzmy europejskie, Warszawa 1979, s. 261--265.
 24. Woolf S.J.: Czy istniał faszystowski system ekonomiczny - czy Vargas i Peron stworzyli faszystowski system ekonomiczny? w: Faszyzmy europejskie..s. 631-643.
 25. W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu, praca zbiorowa pod. red. J. Hausnera, AE, Kraków 1990, s. 41-42.
 26. Tischner J, Ideologiczne usprawiedliwienie przemocy, w: Kłamstwo polityczne, wyd. Studium Społecznego OLP, Stalowa Wola 198B, zeszyt l, s. 26.
 27. Hausner J., Makrospołeczne aspekty rozwoju systemu reprezentacji interesów, maszynopis, s. 34
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu