BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Owczarek Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Gospodarstwo rolne - spółka pracownicza : studium przypadku
Agricultural Farm - Workers Company : A Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 1, s. 185-189, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Spółki pracownicze, Produkcja rolna, Metody ekonometryczne
Arable farm, Employee company, Agricultural production, Econometric methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badane gospodarstwo powstało na bazie Zakładu Rolnego Państwowych Gospodarstw Rolnych. Formą prawną prowadzonej działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokonano analizy gospodarstwa z wykorzystaniem metod ekonometrycznych. Analizę dynamiki przeprowadzono na podstawie szeregów czasowych. Oszacowano funkcje produkcji oraz jednostkowych i całkowitych kosztów. Oszacowane funkcje produkcji rolniczej, jak i kosztów opierają się na danych ekonomiczno-rolniczych i obejmują one takie kategorie, jak: praca, nawozy mineralne i organiczne oraz pasze. Funkcje produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz całkowitej przyjęły postać potęgową. Funkcje kosztów przyjęły postać liniową.(abstrakt oryginalny)

The researched company was created base on the assets of ex-state owned farm. Today it is operating as a limited liability company. The ere were used different econometric methods in order to analyze the production function and function of costs. These functions coverer such categories as labors, fertilizers, both natural and artificial, as well as fodders. Production function for plant production and animal production and the total production showed the rising form, while the costs production the linear form.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzun W. 2003: Duże gospodarstwa rolne i ich wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, pod red. nauk. Kłodzińskiego M., Dzuna W. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Dzun W. 2005: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne - transformacja, sprawność funkcjonowania, perspektywy rozwoju. [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, pod red. Rosnera A. IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu