BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juzwiszyn Jacek
Tytuł
Mikrowiry i mikrodźwięki w ekonomii
Microwhirlpools and Microsounds in Economics
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 188-204, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Metody prognozowania, Wizualizacja danych
Economic and social phenomenon forecasting, Forecasting methods, Data visualisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecny stan nauki, na przykład w takich dziedzinach, jak hydrodynamika, aerodynamika, pozwala dokonywać trafnych prognoz na podstawie badań tak zwanych ruchów falowych. W naturze nie występują płaskie ruchy falowe. W ekonomii płaskie ruchy falowe to tylko i wyłącznie efekt ortogonalnych rzutów helis na płaszczyzny. Nie tak dawno temu pogodę prognozowano na podstawie ogólnej obserwacji nieba, zmian przyrodniczych, wahań temperatury, siły wiatru, zachowań zwierząt i może jeszcze zmian zachodzących w ludzkich organizmach. Obecnie prognozy meteorologiczne uzupełniane są wiedzą dotyczącą między innymi trajektorii wirowych, które wyznaczają przemieszczające się masy powietrza i wody, uwzględniając oczywiście ich rozmiary, wahania ciśnienia atmosferycznego oraz prędkość i sąsiedztwo innych wirów. Trafność dzisiejszych prognoz meteorologicznych jest zdumiewająco wysoka. Praktycznie wszyscy korzystamy z tych prognoz. Mamy wprawdzie niewielkie (jeszcze) możliwości wpływania wielkości wirów meteorologicznych, ale potrafimy je badać i ostrzegać przed ich niszczycielskimi skutkami. Zasadniczo inaczej sprawa wygląda w świecie wirów ekonomicznych. Tutaj paleta możliwości wpływania na wielkości wirów jest przeogromna. Mam tu na myśli takie instytucje, jak na przykład Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, banki narodowe, KRPN, rządy i ministerstwa finansów poszczególnych państw etc. Jak pokazuje chociażby historia ostatnich kilkunastu miesięcy, jednak nie jesteśmy się w stanie skutecznie zabezpieczyć przed niekontrolowanym wirowaniem wektorów w R3+ = IxUxT (Inflation - inflacja, Unemployment - bezrobocie, Time - czas). (fragment tekstu)

The idea for this article was conceived on my subsequent visit in August 2007 at Ludwig van Beethoven's Museum at Bonngase 20 in Bonn. At present Beethoven's House in Bonn - Museum and Digital Beethoven-Haus Bonn, make up one institution, located in the complex of today's buildings, once inhabited for several years by the Beethovens. The Association Beethoven-Haus set up in 1889 assembled in the above mentioned location the greatest collection of Beethoveniana in the world. Since 2004 in the Digital Beethoven's House there has been an opportunity to listen to and watch Beethoven's works, in totally new three-dimensional interpretation. This 3D computer visualisation of Beethoven's works is expressed with the use of three-dimensional rotary-spiral trajectories. Their shape is strikingly similar to economic trajectories which designate vectors of goods with such components as: price, quality, and time. The 3D visualisation of the master's works was possible due to equations which change the notation of sounds of music (of any instrument) onto the location of a point in R3+. For example, 20 different instruments utter the sounds of a composition In des Lebens Frühlingstagen ("In the spring of life") which when visualised create 20 colourful harmonious rotating trajectories. The shape and character of instrumental trajectories is strikingly similar to the shape of rotary-spiral trajectories which designate companies (vectors belonging to R3+ = PxQxT- of Cartesian product: price, volume, and time) included in the index WIG 20 of the Stock Exchange in Warsaw. If we assume the existence of the reverse mappings, i.e. the ones which enable to note unambiguously the location of a point in R3+ = PxQxT, by means of music, then we can hear instrumental playing of economic vectors, with the above mentioned components. Harmonious musical pieces are marked by unusual melodiousness. When we listen to and are affected by them for the first time, then in the moment the piece is stopped, we can imagine the sounds in the moment when our sense of hearing does not catch any sounds (the state of deep silence). Is it possible to forecast the value of WIG 20 for tomorrow, hearing its sounds emitted up till today? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński P., Muzyka ciemnych sfer, "Gazeta Wyborcza" z 17.01.2008.
 2. Frost A., Pretcher R., Teoria fal Elliota, Wig-Press, Warszawa 1995.
 3. Gielis J., A Generic Geometric Transformation that Unifies a Wide Range of Natural an Abstract Shapes, American Journal of Botany 2003.
 4. Gielis J., Inventing the Circle. The Geometry of Nature, Geniaal Press, Antwerpen 2003.
 5. Hartman J., Czego filozof może nauczyć się od matematyka? "Wiadomości Matematyczne" t. 45, nr 1, Warszawa 2009.
 6. http://arxiv.org/.
 7. http://matma4u.pl/fibonacci-i-zloty-podzial-tl933.html.
 8. http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/akustyka.htm.
 9. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwiek_muzyczny.
 10. http://www.matematyka.wroc.pl/matematykawsztuce/harmonia-liczb.
 11. Juzwiszyn J., Essay on Econopysical Formulation of the Elliott's Waves, w: Mathematical Economics 2 (9), red. A. Smoluk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 12. Juzwiszyn J., Precesja i nutacja jako mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 13. Juzwiszyn J., Wirowy model równowagi ekonomicznej, artykuł zgłoszony na Kongres Ekonomistów Polskich Warszawa IX 2007, PTE, Warszawa (w druku).
 14. Juzwiszyn J., Zawirowany świat ekonomii. Ekonofizyczna próba pomiaru wirów równowagi, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 15. Koestler A., Lunatycy, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2002.
 16. Krawczyk J., Wielkie odkrycia ludzkości, "Rzeczpospolita" z 10.04.2008.
 17. Newton R., Zrozumieć przyrodę, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
 18. Opera J., Geometria różniczkowa i jej zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 19. Panek E., Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 20. Penrose R., Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 21. Smoluk A., Giełda fale Elliotta, stożki i walce, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 22. Wojtyna A., Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, t. 1, red. A. Wojtyna, "Bellona" 2001.
 23. Wróblewski A.K., Historia fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu