BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcje wyceny wartości firmy a wiarygodność sprawozdania finansowego
The Conception of Valuation of Goodwill and Reliability of Financial Statements
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 1/1, s. 351-359, tabl., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wycena wartości przedsiębiorstwa, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Prawo bilansowe
Valuation of the company, Reliability of financial report, Consolidated financial statements, Balance law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i analiza rozwiązań przyjętych w regulacjach bilansowych odnoszących się do wyceny wartości firmy w kontekście teoretycznych koncepcji sprawozdawczości finansowej. Podjęto również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy wybór metody wyceny wartości firmy może mieć wpływ na rzetelność i wiarygodność sprawozdania finansowego? Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest nabyta wartość firmy, która w zależności od przyjętej koncepcji skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej może przybierać postać: "nabytej wartości firmy" przez jednostkę dominującą, lub, "całkowitej wartości firmy", czyli wartości firmy "nabytej" zarówno przez jednostkę dominującą, jak i pozostałych udziałowców. Przyjęcie w MSSF 3 alternatywnego rozwiązania w postaci całkowitej wartości firmy spowodowało ujęcie w wycenianym składniku dodatkowo udziałów niekontrolujących. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the essence, the determinants and the possibility of valuation of goodwill. The aim of this article is to present the solutions of valuation of goodwill. The article has been divided into three parts preceded by an introduction and followed by conclusion. First part contains definition and the description of the essence of the goodwill. The author also presents the determinations of goodwill. Second part of the paper presents the theoretical conceptions of consolidated financial statements. Part three focuses on solution of valuation of goodwill according by Polish and International accounting law. The author describes two different ways of goodwill's measurement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baxter G.C., Spinney J.С., Closer A., Look at Consolidated Financial Statement Theory, Canadian Chartered Accountant (CA Magazine), vol. 106, 1975, nr 1-2.
 2. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Ignatowski R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria; zastosowania praktyczne; regulacje, ODDK, Gdańsk 2003.
 4. Isay R., Das Recht am Unternehmen, Berlin 1910.
 5. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 6. Micherda В., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. I, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, London- Warszawa 2007.
 8. Razowski L., Wartość firm, jej istota, obliczanie, księgowanie i umorzenie, Czasopismo Księgowych w Polsce, Warszawa 1928, nr 5-6.
 9. Remlein M., Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 10. Scheffs M., Oznaczanie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Poznań 1938.
 11. Seifert Т., Polskie bilansoznawstwo, Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa 1930.
 12. Skalski W., Zasady inwentaryzowania i bilansowania w przedsiębiorstwach handlowych i przemysłowych, Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu, Poznań 1934.
 13. Toborek-Mazur J., Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny "wartości firmy" w międzynarodowym prawie bilansowym, [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, red. B. Micherda, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14, tom II, Kraków 2010.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 76 z 2002r., poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu