BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Agnieszka
Tytuł
Wykorzystanie opcji pogodowych w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Using Weather Options in the Financial Risk Management
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 216-228, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Pogodowe instrumenty finansowe, Ryzyko pogodowe, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Ryzyko w rolnictwie
Weather financial instruments, Weather risk, Financial risk management, Risk in agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nieprzewidywalność pogody można przyrównać do rynków finansowych. Przed przypadkowością i niespodziewanymi, gwałtownymi zwrotami mogą zabezpieczać instrumenty pochodne. Są one uzupełnieniem tradycyjnego rynku ubezpieczeń, gdyż obejmują zdarzenia bardziej powszechne, charakteryzujące się większym prawdopodobieństwem zajścia, a ponadto są mniej kosztowne. Tradycyjne ubezpieczenia uwzględniają bardziej skrajne zjawiska (głównie klęski żywiołowe) - o mniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia i odpowiadające większym szkodom pieniężnym. Przykładowo, przedsiębiorstwo rolne, które mimo braku suszy uznanej za klęskę żywiołową ponosi dotkliwe straty, dzięki instrumentom pochodnym może ograniczyć ich wysokość. Ponadto w porównaniu z polisami ubezpieczeniowymi, których posiadacz, aby uzyskać odszkodowanie musi udowodnić stratę, instrumenty pochodne nie wymagają poświadczenia poniesienia strat. (fragment tekstu)

Weather derivatives are financial instruments which can be used to reduce risk associated with adverse or unexpected weather conditions. The underlying asset can be index of temperature, rain or snow and in contrast to the other type of derivatives they aren't quoted on the market. This paper presents the possibility of using weather options by one of gas and power company to reduce financial risk. It shows the simple option strategy - long put. In practice mostly there are used more complicated strategies (spread strategies, combinations strategies).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Climate Risk and the Weather Market, red. R.B. Dischel, Risk Books, London 2002.
  2. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. Foster K., The Trouble with Normalisation, "Energy and Power Risk Management" 2003, July.
  4. Jewson S. i in., Weather Derivative Valuation, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
  5. Majewska A., Wybrane strategie rozpiętościowe na rynku opcji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1200, Wrocław 2006.
  6. Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007.
  7. Speedwell Weather System - Weather Option, http://www.weatherderivatives. com.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
  9. Weather Risk Management: Market, Products and Applications, red. E. Banks, Palgrave Macmillan 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu