BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stodulny Przemysław
Tytuł
Metody prognozowania zapotrzebowania na środki płynne banku
Methods of Forecasting Requirement for Liquid Bank Assets
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 258-274, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Depozyt bankowy, Płynność finansowa, Nadpłynność finansowa banków, Metody prognozowania
Bank deposit, Financial liquidity, Excess financial liquidity of banks, Forecasting methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do najczęściej stosowanych przez banki metod badania ryzyka płynności należy metoda luki, której istotą jest przyporządkowanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów do przedziałów czasowych oraz urealnianie momentów płatności. Urealnianie to ma prowadzić do przyjęcia rzeczywistych, przewidywanych terminów wymagalności depozytów czy zapadalności kredytów, które nie zawsze będą tożsame z terminami kontraktowymi. W odniesieniu do pozycji pasywów pomocą może być badanie zrywalności i odnawialności depozytów oraz szacowanie osadu na wkładach. W rozdziale tym przedstawiono analizę własności wybranych metod prognozowania stosowanych do szacowania osadu oraz ich ocenę pod kątem przydatności do praktycznego pomiaru ryzyka płynności. (fragment tekstu)

This paper presents methods of estimating core deposits level that are based on some models of forecasting. In the second part were presented results of numeric experiment which purpose there was research of efficiency and properties showed methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008.
  2. Rekomendacja P, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, NBP, Warszawa 2002.
  3. Uchwała nr 386/2008 KNF w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, K.NF, Warszawa 2008.
  4. Współczesny bank, red. W.L. Jaworski, Poltext, Warszawa 2001.
  5. Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu