BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wencel Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Podatek dochodowy odroczony - aspekt pieniężny i memoriałowy
Deferred Tax - Cash and Accrual Aspect
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 1/1, s. 405-414, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Podatek odroczony, Aktywa, Bilans, Rezerwy
Income tax, Deferred tax, Assets, Balance sheet, Reserves
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podatek dochodowy odroczony eliminuje wpływ regulacji podatkowych na sprawozdanie finansowe. W bilansie jest on odzwierciedlony jako aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Istota ekonomiczna obydwu pozycji bilansowych nie jest jednorodna, bowiem aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy przybierają charakter pieniężny bądź memoriałowy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dwojakiej istoty aktywów i rezerw podatkowych z punktu widzenia teorii bilansu dynamicznego E. Schmalenbacha. (abstrakt oryginalny)

Deferred income tax eliminates tax regulations impact on the financial statements. In the balance sheet it is reflected as deferred tax assets and liabilities. The economic essence of both items is not homogeneous, because the deferred tax assets and liabilities take in cash or accrual. The aim of this paper is to present the dual nature of deferred income tax from the E. Schmalenbach's dynamic theory point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzezin W., Teoria modeli ewidencyjnych, WSP, Częstochowa 1980.
  2. Kawa M., Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 11 (67), SKwP, Warszawa 2002.
  3. Mattessich R., (2007), Two Hundred Years of Accounting Research, Routledge, New York.
  4. Scheffs M., Oznaczanie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1938.
  5. Schmalenbach E., (1980), Dynamie accounting by Eugen Schmalenbach, Arno Press New York.
  6. Świderska G., Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, [w:] Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1989.
  7. Walińska E., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu