BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Władysław (Wydział Ekonomiki Obrotu)
Tytuł
Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975
The population of Nowa Huta in the years 1965-1975
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1979, vol. 21, s. 63-84, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Struktura ludności, Procesy ludnościowe
Population composition, Population processes
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Nowa Huta
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację dotychczasowych badań nad ludnością Nowej Huty, które autor nieprzerwanie prowadzi od roku 1949, tj. od chwili rozpoczęcia prac nad budową kombinatu metalurgicznego im. Lenina oraz pierwszych osiedli mieszkaniowych. Podstawowym celem pracy jest ukazanie stanu i kierunków rozwoju zjawisk ludnościowych, które miały miejsce w Nowej Hucie w latach 1965-1975. W prezentowanej publikacji starano się scharakteryzować rozwój ogólnej liczby ludności, jej strukturę oraz elementy naturalnego i mechanicznego ruchu tej ludności. Problematyka, zakreślona tematem niniejszego opracowania, opiera się w głównej mierze na materiałach źródłowych Miejskiego Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz na danych Urzędu Dzielnicowego Nowej Huty.

The paper presents the state of population of Kraków newest quartet and its development trends in the years 1965-1975. It contains a detailed analysis of the number of inhabitans in relation of urban and rural population. The problem of development dynamics has been dealt with particular attention. In this respect the development trend of total population has been discussed separately in terms of sex and age. On the basis of extensive data and thorough analysis the author concludes that both integrative processes and the specific character of the demographic structure of Nowa Huta population are strictly correlated with the town-building function of Lenin steel plant. The research carried out by the author proved the hypotheses of the ageing of Nowa Huta population. Symptoms of that process have occurred at the basis as well as the top of Nowa Huta age pyramid. The stabilization of migration process which accelerated the pace of demographic processes and modernized their structural features can easily be traced. The author assumes that in the nearest future the ageing process will place Nowa Huta inhabitants among communities with the largest percent of old-age citizens. One may also expect a paradoxical situation where Kraków newest quarter will demonstrate the domination of the old population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Adamski, Rodzina nowego miasta. Kierunki przemian w strukturze społeczno-moralnej rodziny nowohuckiej, Warszawa 1970
 2. M. Dobrowolska, Studia nad migracjami ludności w Polsce południowej, Kraków 1964
 3. T. Gołaszewski, Kronika Nowej Huty, Kraków 1955
 4. J. Herma, Migracje zarobkowe ze wsi do miast w województwie krakowskim, Kraków 1968
 5. W. Kwiecień, Stan i dynamika stosunków demograficznych miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Huty w larach 1955-1960, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1962, nr 19
 6. W. Kwiecień, Struktura ludności miasta Krakowa pod względem płci i wieku ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Huty, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1962, nr 19
 7. W. Kwiecień, Zjawiska demograficzne Nowej Huty w latach 1950-1960, Przegląd Statystyczny 1962, nr 1
 8. W. Kwiecień, Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysławianych (na przykładzie Nowej Huty), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 1966 vol. III
 9. W. Kwiecień, Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej, Folia Oeconomica Cracoviensia 1969, vol. VII
 10. W. Kwiecień, Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970, Folia Oeconomica Cracoviensia 1975, vol. XVIII
 11. A. Matejko, Struktura ludności Nowej Nuty, Przegląd Statystyczny 1956, nr 2
 12. S. Panek, E. Piasecki, Nowa Nuta, Integracja ludności w świetle badań antropologicznych, Warszawa 1971
 13. E. Rosset, Proces starzenia się ludności, Warszawa 1956
 14. A. Stojak, Studia nad załogą Huty im. Lenina, Wrocław 1967
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu