BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębska Anna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Świadome organizacje - wyzwania dla współczesnego zarządzania
Źródło
Przegląd Organizacji, 2012, nr 6, s. 9-12, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Efektywność organizacji, Otoczenie organizacji, Innowacyjność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przywództwo
Organisation and management, Organisation effectiveness, Organisation environment, Innovative character, Corporate Social Responsibility (CSR), Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest wstępną częścią szerszej publikacji na temat tworzenia świadomych organizacji w Polsce. Aktualnie w zarządzaniu można zaobserwować zupełnie nowy trend, w którym kluczowym fundamentem rozwoju organizacyjnego jest świadomość bazująca na ewolucyjnym naturalnym porządku świata. W artykule opisano główne wymiary organizacji opartej na świadomości: efektywność dzięki współpracy z otoczeniem, zarządzanie zmianą i chaosem; elastyczne rozwiązania strukturalne, innowacyjne podejście do działania, odpowiedzialność społeczną i wreszcie - przywództwo umożliwiające wielopłaszczyznowy rozwój człowieka.(abstrakt oryginalny)

This paper is an initial part of the wider publication about creating the conscious organizations in Poland. There is observed brand new trend in management that consciousness pervades the evolving order of the natural world and is the essential foundation for organizational development. This article describes main dimensions of a consciousness-based organization: efficiency due to the cooperation with the environment, change and chaos management, flexible structural solutions, innovative attitude to the performance, social responsibility and - finally - leadership which promotes full human development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BENNIS W., GOLEMAN D., O'TOOLE J" Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. Jasne zasady, MT Biznes, Warszawa 2009.
 2. BŁASZCZYK W. (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, struktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 3. BROWN R.B., Organizational Spirituality: The Sceptic's Version, "Organization" 2003, vol. 10, no. 2.
 4. BUGDOL M., Wartości organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 5. CARDONA P., REY C., Zarządzanie poprzez misją, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 6. DOLAN S.L., GARCIA S., AUERBACH A., Understanding and Managing Chaos in Organisations, "International Journal of Management" 2003, vol. 20, no. 1.
 7. GARTNER GROUP (1999), White Papers on Knowledge Management, Gartner Group, Stanford.
 8. GOBILLOT E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 9. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 10. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 11. KETS DE VRIES M.F.R., Creating Authentizotic Organizations: Well-functioning Individuals in Vibrant Companies, "Human Relations" 2001, vol. 54, no. 1.
 12. KIM W.C., MAUBORGNE R., Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 13. KOUZES J.M., POSNER B.Z., To Lead, Create a Shared Vision, "Harvard Business Review" 2009, January.
 14. MASLOW A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 15. REGO A., CUNHA P.E., SOUTO S., Workplace Spirituality, Commitment, and Self-Reported Individual Performance, "Management Research" 2007, vol. 5, no. 3.
 16. RENESCH J., The Conscious Organization: Workplace for the Self-Actualized, "Business Spirit Journal" 1999, August.
 17. RENESCH J., Hope for the Self-Actualized Worker: The Conscious Organization, 2012, www.renesch.com
 18. SANTOSUS M., SURMACZ J., The ABCs of Knowledge Management, "CIO Magazine" 2001, 23 May, www.cio.com
 19. SĘKOWSKI T.M., Zagadnienia matematycznej teorii chaosu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 20. STARKEY K" TEMPEST S" Late Twentieth-Century Management, the Business School, and Social Capital, in: C. COOPER (ed.), Leadership and Management in the 21st Century: Business Challenges of the Future, Oxford University Press, New York 2005.
 21. STONE A.G., RUSSELL R.F., PATTERSON K., Transformational Versus Servant Leadership: A Difference in Leader Focus, "Leadership & Organization Development Journal" 2004, vol. 25, no. 4.
 22. ZARĘBSKA A., Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa. Jak stworzyć konkurencyjną firmę?, Difin, Warszawa 2008.
 23. ZEMIGAŁA M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu