BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basińska Anita (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Jeran Agnieszka (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Motywowanie wolontariuszy : zastosowanie podejścia F. Herzberga
Motivating Volunteers : Application of the Herzberg Approach
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 53-63, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wolontariat, Motywacje, Motywowanie pracowników
Volunteering, Motivation, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teorie motywacji zostały stworzone z myślą o podnoszeniu efektywności i wydajności pracowników różnych organizacji, przede wszystkim nastawionych na zysk. Interesujące okazuje się zastosowanie tych teorii do analizy powodów angażowania się w dobrowolną, nieodpłatną działalność na rzecz innych osób czy społeczności. Czy zatem wolontariusze wymagają motywowania do pracy? Czy motywacja wewnętrzna wystarczy, by działać jako wolontariusz? Z drugiej strony, ważne jest zdiagnozowanie, czy istnieją jakieś czynniki, które sprawiają, że wykonywanie zadań jest uciążliwe i demotywujące. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, dokonano analizy materiału badawczego, opartego na teorii dwuczynnikowej Herzberga. (abstrakt oryginalny)

Motivation theories were created with a thought to improving the effectiveness and efficiency of workers in various organizations, particularly profit-oriented ones. However, the application of these theories in analyzing the reasons behind involvement in voluntary and unpaid work for other people and communities turns out to be very interesting. Do volunteers require motivation in order to work? Is intrinsic motivation sufficient to be a volunteer? On the other hand, it is important to diagnose factors that are a hindrance or are discouraging in performing volunteer work. The Herzberg two-factor theory was applied to the analysis of the research material in order to find an answer to the above questions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bondyra K., Postaremczak D., Sadło M. (2011), Efekt maskotki. Relacje międzysektorowe w zarządzaniu wolontariatem podczas wielkich imprez, "Kultura i Edukacja", nr 4.
  2. Drozdowski R. (2002), Rynek pracy w Polsce. Percepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  3. Herzberg F. (1987), One more time: how do you motivate employees?, "Harvard Business Review", wrzesień-październik.
  4. Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, TransHumana, Białystok.
  5. Mrówka R., Badania satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, [http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/pracownicy/mrowka/Badanie_satysfakcji_pracownikow_w_organizacji_gospodarczej.pdf], 18.10.2011.
  6. Oleksyn T. (1998), Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
  7. Rug J. (2010), Motywowanie pracowników w nowoczesnej organizacji: aspekt teoretyczny, "Coціaльні тexнoлoгіі", nr 45, [http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010.../ST45_06.pdf], 20.10.2011.
  8. Siuta-Stolarska B., Siuta-Brodzińska M. (2011), Wartości a satysfakcja zawodowa, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 2 (160).
  9. Tjetjen M.A., Myers R.M. (1998), Motivation and job satisfaction, "Management Decision", nr 36/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu