BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodasińska Anna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Bodasiński Sławomir (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Tytuł
Styl kierowania zespołem sportowym przez trenera w ocenie 16-18-letnich siatkarek i siatkarzy
Sports Team Management Style as Applied by a Coach in the Eyes of Male and Female Volleyball Players Aged Sixteen to Eighteen
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 112-124, ryciny, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sport, Style kierowania, Badania ankietowe
Sport, Management styles, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba oceny stylu kierowania zespołem sportowym przez trenera w świadomości 16-18-letnich siatkarek i siatkarzy. Kryterium płci jest istotnym czynnikiem w ocenie stylu kierowania zespołem sportowym przez trenera. Ocena ta prawdopodobnie wynika z różnic fizycznych, fizjologicznych i psychologicznych pomiędzy młodymi kobietami i mężczyznami. Wzajemne relacje przejawiające się w komunikacji i atmosferze panującej na treningach oraz w podejściu do rozwiązywania problemów zespołu determinowane są stylem kierowania. Model stylu kierowania powinien uwzględniać oczekiwania zawodniczek i zawodników, a nie wyłącznie metody, formy i środki pozwalające uzyskiwać wysokie wyniki sportowe. Rolą trenera w procesie szkoleniowym jest nie tylko racjonalizacja decyzji kierowniczych, ale również dbałość o realizację kompetencji trenerskich. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was an attempt at evaluating the management style applied to a sports team by its coach as perceived by sixteen to eighteen year old male and female volleyball players. The criterion of sex is a significant factor in assessing the management style for the sports team as chosen by the coach. The assessment is probably the result of physical, physiological, and psychological differences between young men and women. Mutual relations seen in communications as well as atmosphere present during training and in the approach to team problems is determined by management style. The management style model should take into account the expectations of players, both male and female, not exclusively methods, forms, and means making possible good results. The role of the coach in the training process is not limited to rationalizing management decisions, but also in care over the implementation of coaching competencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bączek J. (2005), Praca szkoleniowa trenera-mężczyzny z kobietami na przykładzie drużyny piłki siatkowej, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne", nr 5, s. 36-37.
 2. Kłodecka-Różalska J., Kownacka I. (2004), Trener - przywódcą: kulisy owocnego partnerstwa w sporcie kobiet, "Sport Wyczynowy", nr 11-12, s. 66-72.
 3. Kosendiak J., Naglak Z. (1989), O kierowaniu procesem treningowym, "Rozprawy Naukowe", AWF Wrocław, nr 22, s. 315-320.
 4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., red. (1999), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 119-150.
 5. Litvin M. (1993), Extended Family: Accouting Firms Reach out to Keep Employees, "Tribune", Chicago, nr 1.
 6. Łasiński G., Fąfara M. (1995), Style kierowania w sporcie, "Trening", nr 3, s. 47-57.
 7. Miętta-Mikołajewicz L. (1996), Doświadczenia trenera w pracy sportowej z kobietami, "Kultura Fizyczna", nr 5-6, s. 27-28.
 8. Mroziewski M. (2005), Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 9. Morys M. (2001), Style kierowania w sporcie, "Zeszyty Naukowe" AWF Kraków, nr 83, s. 287-290.
 10. Nowacki J. (2001), Style kierowania - różne ujęcia spotykane w teorii zarządzania, WAT, Warszawa.
 11. Oleksyn T. (1997), Sztuka kierowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Panfil R. (1991), Kierowanie zespołem sportowym, COS, Warszawa.
 13. Piasecki B., red. (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, s. 208-231.
 14. Żukowska Z., Dąbrowska A. (2003), Kompetencje pedagogiczne trenera w szkoleniu sportowym kobiet, [w:] J. Kłodecka-Różalska (red.), Sportsmenka-kobietą sukcesu. Korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet, PSSK, Warszawa, s. 43-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu