BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowska Sylwia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zarządzanie wiekiem w organizacji
Age Management in the Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 3-4, s. 125-138, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Ludzie starsi, Zarządzanie różnorodnością, Efektywność zarządzania, Zarządzanie zespołem ludzkim, Przeformułowanie
Age management, Elderly people, Diversity management, Management effectiveness, Team management, Reframing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie wiekiem, wpisujące się w szersze zagadnienie zarządzania różnorodnością w organizacji, jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczno-demograficzne na rynku pracy i konieczność takiego przeformułowania polityki personalnej przedsiębiorstwa, by pozwoliła ona na wykorzystanie w pełni potencjału przede wszystkim starszych, ale również młodszych pracowników. Opracowanie zawiera przegląd koncepcji zarządzania wiekiem, ze szczególnym uwzględnieniem strategii i metod zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, a także zwraca uwagę na aspekty związane z efektywnością wdrażanych w tym zakresie działań. (abstrakt oryginalny)

Age management, embedded in the wider issue of diversity management within the organization, is a response to the changing socio-demographic realities of the labor market as well as the need to reformulate the company's personnel policy so that it allows the use of the full potential of mainly older, but also younger workers. The study contains an overview of the concept of age management. It places particular emphasis on the methods and strategies of age management in an enterprise and also calls attention to aspects related to the effectiveness of implemented operations in that area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartz D.E., Hillman L.W., Lehrer S., Mayhugh G.M. (1990), A model for managing workforce diversity, "Management Learning", vol. 21, nr 4.
 2. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2006), Raport Employment initiatives for an ageing workforce In EU 15.
 3. Ilmarinen J. (1999), Ageing workers in the European Union - Status and promotion of work ability, employability and employment, FIOH.
 4. Ilmarinen J. (2005), Towards a longer worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union. Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki.
 5. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Program "Solidarność pokoleń" - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa.
 6. OECD (2000), Knowledge management in the Learning Society, Paris.
 7. PBS DGA (2010), Raport "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej firmie" wyniki badań ilościowych - etap I, Sopot.
 8. Raport IBM i the Lisbon Council, Living longer, living better. Addressing the challenge of an aging workforce.
 9. Schimanek T. (2010), Co to jest zarządzanie wiekiem?, [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 10. Tokarz J. (2009), Efektywne zarządzanie wiekiem, "Biuletyn Euro Info", lipiec-sierpień (109).
 11. Urbaniak B., Wieczorek I. (2007), Zarządzanie wiekiem pracowników, [w:] Pracownicy 45+ w naszej firmie, B. Urbaniak (red.), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu