BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alejziak Bożena (University School of Physical Education in Cracow, Poland)
Tytuł
Innovativeness of the Museum Offer in the Cultural Education of Children and Youth : the Example of Selected Museum Facilities in Krakow
Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży : na przykładzie wybranych obiektów muzealnych w Krakowie
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2011, nr 19, s. 11-20, bibliogr. 29 poz.
Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Słowa kluczowe
Edukacja, Edukacja młodzieży, Muzea, Innowacyjność
Education, Youth education, Museums, Innovative character
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
We współczesnym świecie muzeum spełnia wiele potrzeb młodzieży, takich jak: potrzeba doznań estetycznych, pogłębiania wiedzy, potrzeba przyjemnego i wartościowego spędzania wolnego czasu. Z tego względu celem niniejszego artykułu było przeanalizowanie oferty edukacyjnej w kontekście jej atrakcyjności i innowacyjności, proponowanej przez kilka wybranych placówek muzealnych w Krakowie. Do analizy wybrano największą jednostkę, jaką jest Muzeum Narodowe, oraz jednostki posiadające specjalistyczną ekspozycję, do których zaliczyć można Muzeum Historyczne, Muzeum Przyrodnicze, Kopalnię Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha". Z punktu widzenia turystyki oraz młodych zwiedzających największe znaczenie ma atrakcyjne udostępnianie zbiorów, ich fachowe objaśnienie oraz oferowanie ciekawych przedsięwzięć edukacyjnych w oparciu o własną kolekcję. Aby obiekty muzealne zmieniały swój wizerunek z tak zwanych sanktuariów kultury na obiekty nowoczesne i atrakcyjne dla młodego turysty, konieczne jest wprowadzanie zmian w sposobie prezentacji ekspozycji. Najważniejsze znaczenie ma tutaj wykorzystanie technik komputerowych oraz wiedzy informatycznej, czyli proponowanie multimedialnego charakteru ekspozycji muzealnej, udostępnianie zbiorów w sieci, proponowanie spotkań muzealnych na zasadzie strategii aktywnego uczestnictwa, proponowanie wysokiego stopnia interaktywności oraz zasady "hands-on". Analizowane muzea w pełni spełniają powyższe kryteria i można je uznać za nowoczesne placówki muzealne, prezentujące swoją ekspozycję na wysokim poziomie europejskim. Charakterystyczną cechą turystyki muzealnej jest duży udział w ofercie tematycznych wycieczek jednodniowych. Dużym mankamentem działalności muzeów jest słaba promocja i reklama posiadanych produktów edukacyjnych i wynikający z tego ich lokalny zasięg oraz mała znajomość posiadanej oferty przez turystów spoza regionu.(abstrakt oryginalny)

The museum in the modern world meets many needs of the youth, such as the need of aesthetic experience, deepening knowledge, need of pleasant and quality spending of free time. For this reason, the objective of this paper was analysing the educational offer in the context of its attractiveness and innovativeness, proposed by several selected museum facilities in Krakow. The largest facility was selected for the analysis, that is the National Museum and the units that have specialised exhibition, like for example the Historical Museum, the Natural History Museum, the Salt Mine Museum in Wieliczka, and the "Manggha" Museum of Japanese Art and Technology. From the point of view of tourism and young visitors, the highest significance comes from making the collections available, as well as from their professional explanations and offering interesting educational enterprises based on own collections. To enable museum facilities to change their image from the so-called sanctuaries of culture to modern facilities, attractive for a young tourist, changes in the way their collections are presented are necessary. Using computer technology and knowledge is most important here, which means offering the multimedia aspects of the museum exhibition, making the collections available online, offering museum meetings on the principle of active participation strategy, offering high degree of interactivity and the "hands-on" experience. The museums in question fully meet the above criteria and may be regarded as modern museum facilities which present their collections at a high European level. The characteristic feature of museum tourism is a high share of single-day trips in the specialised offer. The activities of the museums suffer from poor promotion and advertising of their educational products and the resulting local reach and limited knowledge of the offer by tourists coming from outside of the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Łaciak J. 2003. Aktywność turystyczna młodzieży w 2002 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 2. Łaciak J. 2005. Aktywność turystyczna młodzieży w 2004 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 3. Łaciak J. 2006. Aktywność turystyczna młodzieży w 2005 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 4. Łaciak J. 2008. Aktywność turystyczna młodzieży w 2007 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 5. Łaciak J. 2009. Aktywność turystyczna młodzieży w 2008 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 6. Łaciak J. 2010. Aktywność turystyczna młodzieży w 2009 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 7. Alejziak B. 2010. "Aktywność turystyczna młodzieży polskiej: Analiza porównawcza lata 2002-2008. Wybrane zagadnienia-część pierwsza. Turystyka i Rekreacja, vol. 6.
 8. The act on museums of 21 November 1996. Dz. U. 1997, no. 5, Item 24 as amended.
 9. Mikos von Rohrscheidt A. 2008. Turystyka kulturowa: Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: KMB Druk.
 10. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 2005. A joint publication of OECD and Eurostat, Organization for Economic Co-Operation and Development. Statistical Office of the European Communities.
 11. Alejziak B. 2009. "Innowacyjna gospodarka a turystyka". [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej. Ed. W. Cabaj, J. Feczka. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
 12. Hjalager A. M. 2002. "Repairing innovation defectiveness in tourism". Toursim Management, no. 23.
 13. Folga-Januszewska D. 2008. Muzea w Polsce 1989-2008: Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. The report prepared on behalf of the Ministry of Culture and National Heritage. Warsaw.
 14. Wilkońska A. 2010. Oferta muzealna Krakowa i krakowskiego obszaru metropolitalnego na rynku turystycznym. Raport z badań. The research completed on behalf of the Krakow City Hall within the project "Museum product in selected cities of the world: Promotion of museum trails in Europe". Kraków.
 15. Midura F. 2006. "Dziedzictwo - Muzea - Krajoznawstwo -Turystyka: Pojęcia i podstawowe problemy". [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie. Ed. A. Toczewski. Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej.
 16. Muzeum Powstania Warszawskiego. 2010. O muzeum, [online, accessed: 2011-05-05]. Available online: http://www.1944.pl/o_muzeum/. Warsaw.
 17. Stasiаk A. 2006. "Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki". [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie. Ed. A. Toczewski. Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej.
 18. Muzeum Narodowe w Krakowie. 2009. Edukacja. Program dla szkół, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.edukacja.muzeum.krakow.pl/programy/szkoly. Kraków.
 19. Aquarium. Muzeum Przyrodnicze Kraków. 2011. Programy edukacyjne, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.aquariumkrakow.com/programy_edukacyjne.php. Kraków.
 20. Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna. 2010. O kopalni, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.kopalnia.pl/site.php?action=site&urlMain= 1.841.1.841 .&&id_site-=841&level=841. Wieliczka.
 21. Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna. 2010. Kopalnia dzieciom, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: htty://www.kopalnia.pl/index.php?id_language=l&id_location=3&. Wieliczka.
 22. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha". 2008. O nas. [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.manggha.krakow.pl/o-nas. Kraków.
 23. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha". 2008. Edukacja: Oferta edukacyjna, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.manggha.krakow.pl/edukacja/oferta-edukacyjna. Kraków.
 24. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 2011. O muzeum, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://mhk.pl/o_muzeum/historia. Kraków.
 25. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 2011. Edukacja, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://mhk.pl/edukacja. Kraków.
 26. Muzeum PRL-u. 2009. Włóż buty, przyjdź do Huty! [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.muzprl.p1/Wloz-buty-przyjdz-do-Huty.162.0.html. Kraków.
 27. Muzeum PRL-u. 2009. O Muzeum, [online, accessed: 2011-04-30]. Available online: http://www.muzprl.pl/O-Muzeum.64.0.html. Kraków.
 28. Dworzecki J. 2010. Bezpieczeństwo w ruchu lądowym na Śląsku. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej.
 29. Hadzik A. 2009. Turystyka zdrowotna uzdrowisk. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu