BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malina Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Badanie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski
Studies on the Spatial Differentiation of the Level of Socioeconomic Development of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 388, s. 51-64, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Poziom życia, Rolnictwo, Analiza przestrzenna
Social economic development, Living standard, Agriculture, Spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej analizy jest kompleksowe ujęcie zagadnienia, polegające na badaniu i porównaniu województw równocześnie ze względu na większą liczbę cech (zmiennych) determinujących rozwój społeczno-gospodarczy rozpatrywanych jednostek (województw).(fragment tekstu)

The results of the spatial classification of Poland's provinces according to their level of development are presented. The empirical analysis was carried out with regard to three planes: "living standard", "industry", and "agriculture". Each sphere was characterized by a separate list of properties (variables). The analysis was based on statistical data which characterized the socioeconomic development of the provinces in 1986. The author employed popular and useful methods coming within the sphere of numerical taxonomy. The paper includes the results of grouping the provinces according to Ward's method. Basing on the results of grouping, an attempt at the separation of the specified socioeconomic regions characterized by similar levels of development has been undertaken.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dochód narodowy Polski według województw w 1986 r. Opracowanie w ramach tematu CPBP 09.08 "Rozwój regionalny - Rozwój lokalny -Samorząd terytorialny", ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1989 (materiał powielony).
  2. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE, "Zeszyty Naukowe", Seria specjalna: Monografie, Kraków 1984, nr 61.
  3. Grabiński T., Kalina A., Szymanowiez K., Wydymus S., Zeliaś A., Globalne prognozy rozwoju apołeczno-gospodarczego, praca zbiorowa pod red. A. Zeliasia, PWN, Warszawa 1983.
  4. Grabiński T., Wydynsus S., Zelisś A., Metody taksonoroii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, praca zbiorowa pod red. A. Zeliasia, PWN, Warszawa 1989.
  5. Guzik B., Przebiegi cykliczne mierników syntetycznych rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 4.
  6. Sokołowski A., Zając K., Rozwój demograficzny a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1987.
  7. Szczepaniak A., Próba oceny przestrzennego zróżnicowania uprzemysłowienia kraju metodą taksonomii wrocławskiej, "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu