BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramocka Małgorzata (Małopolska School of Economics in Tarnow, Poland)
Tytuł
Catholics and Protestants : the Analysis of Differences in Declared Values as Prospective Determinants of Economic Growth
Katolicy i protestanci - analiza zróżnicowania deklarowanych wartości jako potencjalnych determinantów rozwoju gospodarczego
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania, 2011, nr 19, s. 117-130, tab., bibliogr. 11 poz.
Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management
Słowa kluczowe
Protestantyzm, Katolicyzm polityczny, Rozwój gospodarczy, Grupy etniczne
Protestantism, Political catholicism, Economic development, Ethnics group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule analizie poddano wartości reprezentowane przez protestantów i katolików, mieszkańców współczesnej Europy. Celem było zbadanie, czy w wartościach wyznawanych przez te dwie grupy obecne są istotne różnice i czy występują one w obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Badanie wykazało istnienie różnic, natomiast obszary ich występowania sklasyfikowane zostały w pięciu najistotniejszych grupach: wartości związanych z postrzeganiem problemów pracy zawodowej, ze sferą życia publicznego, ze sferą prywatną oraz własnym samopoczuciem, związanych z zaufaniem i o charakterze religijnym. W dalszej części artykułu poddano analizie wartości z zakresu każdego zaznaczonego obszaru, poprzez umieszczenie ich w kontekście znaczenia dla rozwoju gospodarczego. Ostatnia część artykułu zawiera natomiast modele: kultury prorozwojowej oraz hamującej rozwój, zbudowane w oparciu o wartości charakteryzujące przedstawicieli obu religii.(abstrakt oryginalny)

This paper analyses the values held by Protestants and Catholics residing in the countries of modern Europe. The objective was to find out whether there are significant differences in the values subscribed to by these two groups and whether there are any areas relevant to economic development. The study showed the existence of differences and the areas in which they are present have been classified into five major groups: the values associated with perception of problems in occupational life, life in the public area, life in the private area, and personal well-being, as well as values related to trust and religion. The further part of the paper analyses the values in each selected area by placing them in the context of their importance for economic development. The last part of the paper proposes a model of culture as either conducive to development or inhibiting it, the model based on the values characteristic of the representatives of both religions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eliade M. 1999. Sacrum i profanum. O istocie religijności. Transl. by R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 2. Weber M. 1994. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Transl. by J. Miziński. Lublin: Wydawnictwo TEST.
 3. World Value Survey, [online, accessed: 2011-08-26]. Available online: http://www.wvsevsdb.com.
 4. Fukuyama F. 2000. "Kapitał społeczny". [w:] Kultura ma znaczenie: Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Ed. L. E. Harrison, S. R Huntington. Transl. by S. Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 5. Czapiński J. 2009. "Polska smuta". J. Żakowski talks to Prof. J. Czapiński. Polityka, no. 16 (2701), pp. 18-20.
 6. Hofstede G. 2007. Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Transl. by M. Durska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Sztaudynger J.J. 2009. "Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce". Ekonomista, no. 2.
 8. Fukuyama F. 1997. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Transl. by A. and L. Śliwa. Warszawa and Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Matysiak A. 2006. "Negatywny kapitał społeczny". [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo. Ed. S. Patrycki. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 10. Putnam D. R. 2001. Better together: Report of the Saguro Seminar. Cambridge MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
 11. Barro R., McCleary R. M. 2003. "Religion and economic growth". NBER Working Papers (Cambridge MA), no. 9682. Available online: http://www.nber.org/papers/w9682.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu