BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieliszewski Przemysław
Tytuł
Kultura obywatelska - współpraca kulturalna : synergia, współdziałanie, bariery w relacji sektorów publicznego, prywatnego i obywatelskiego w dziedzinie kultury w Wielkopolsce
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2011, t. 32, s. 91-99
Tytuł własny numeru
Strategicznie o kulturze w regionie : program rozwoju kultury w Wielkopolsce
Słowa kluczowe
Kultura, Uczestnictwo w kulturze, Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd terytorialny
Culture, Participation in culture, Civic society, Local government
Abstrakt
Zwrócono uwagę na jeden z elementów życia kulturalnego jakim jest współpraca między trzema sektorami: publicznym, prywatnym i obywatelskim. Omówiono rolę samorządu wojewódzkiego w perspektywie zasady pomocniczości oraz działalności projektowej jako płaszczyzny dialogu i współpracy międzysektorowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilton C., Risky Business: The Independent Production Sector in Britain's Creative Industries, "Cultural Policy" 1999, vol. 6, nr 1.
 2. Frączak P., Rogaczewska M., Wygnański J., Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2005, s. 4; dostępne na: http://www.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/tezy/Glos.pdf (01.06.2010).
 3. Fukuyama F., Social Capital, Civil Society and Development, "Third World Quarterly" 2001, nr 1.
 4. Fukuyama F., The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press, New York 1999.
 5. Fukuyama F., Trust, The Free Press, New York 1995, s. 45.
 6. http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc431_en.htm
 7. http://www.create2009.europa.eu/about_the_year.html
 8. Jan Paweł II, Centesimus annus (1991) (http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/centesimus_annus/centesimus_annus1.html).
 9. Jana XXIII, Mater et magistra (1961)1961 roku.
 10. Piusa XI, Quadragesimo anno (1931). (http://ekai.pl/bib.php/dokumenty/quadrogesimo_anno/quadrogesimo_anno.html).
 11. Roffiaen C., Rethinking the principle of subsidiarity. Brusseles report, March 2003 (Active Citizenship Network), s. 7.
 12. Schmidt J., Schmidt F., Teatry oraz Filharmonia. Sondażowe badania ankietowe wśród mieszkańców Poznania, Raport cząstkowy z badań, Poznań 2006 (grudzień).
 13. Siciński A., Społeczeństwo obywatelskie a kultura, w: T. Kostyrko (red.), Kultura Polska 1989-1997. Raport, Instytut Kultury, Warszawa 1997, s. 441.
 14. Szomburg J., Rola kultury w budowaniu polskiego Razem, [w:] J. Sójka, P. Kieliszewski, P. Landsberg, M. Poprawski, Instytucje kultury w czasach kryzysu (Poznań 2009), s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu