BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Urszula (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Walkosz Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Studium porównawcze struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego na tle wybranych krajów Europy Zachodniej
Comparative Study of Polish Foreign Trade Commodity Structure in the Light of Selected Countries of Western Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 374, s. 57-75, tabl., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Analiza porównawcza
Foreign trade, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Council for Mutual Economic Assistance (CMEA), European Economic Community (EEC), European Free Trade Association (EFTA)
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania są struktury towarowe obrotów zagranicznych Polski (importu i eksportu) w porównaniu z odpowiednimi strukturami krajów zrzeszonych w EWG oraz EFTA. Rozważania te poprzedzono omówieniem głównych trendów w polskim handlu zagranicznym w latach osiemdziesiątych oraz pozycji Polski na tle Europy i świata.(fragment tekstu)

One of the main objectives of Poland's economic policy in the 90s will be approaching and next incorporation into the EEC economic system. Analyses aiming at an elaboration of a strategy of entering the European Community should be preceded with comparative studies, the goal of which would be the determination of the present condition of our country in all the basic sectors of the economy against the European background. Assuming that economic power of each country is measured by the position a country holds on the world markets - foreign trade has been considered as the first sector. The paper deals with a comparative analysis of Polish imports' and exports' structure in the light of Western Europe countries grouped in the EEC and EFTA. The authors have applied the vector elimination method to select groups of countries of similar structures of goods' imports and exports on three levels: 1. the EEC countries and Poland, 2. the EFTA countries and Poland, 3. the EEC and EFTA countries and Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ancyparowicz G,, Chrupek Z., Polska wobec ekonomicznego zjednoczenia Europy Zachodniej, "Handel Zagraniczny' 1990, nr 1.
  2. "Biuletyn Statystyczny GUS" 1990, nr 1,2.
  3. Hahn P., Procesy specjalizacyjno-dostosowawcze eksportu Polski w latach osiemdziesiątych , "Handel Zagraniczny" 1990, nr 2-3.
  4. Kukuła K., Strukturalne aspekty alokacji usług produkcyjnych w rolnictwie polskim, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1987, nr 4.
  5. Mały Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1990.
  6. Piotrowski J., Polski handel zagraniczny a jednolity rynek europejski w 1992 r., "Gospodarka Planowa" 1989, nr 10-12.
  7. Płowiec U., Przymus eksportu a restrukturyzacja gospodarki, w: Teoria i praktyka przemian gospodarczych. Wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. W. Jakóbika.
  8. Prodrominis K., Popławski W., Zmiany strukturalne i orientacja eksportowa przemysłu Polski i Grecji, "Handel Zagraniczny" 1989, nr 1.
  9. Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego 1981-1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu