BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruczyk Barbara (Akademia Finansów w Warszawie)
Tytuł
Budżetowanie metodą zarządzania wynikiem projektu długoterminowego
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 9-23, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie projektem, Planowanie długoterminowe
Budgeting, Project management, Long-term planning
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozwój nowoczesnych metod rachunku kosztów oraz zarządzania projektami są skutecznymi metodami ponoszenia efektywności zarządzania i wyników finansowych organizacji. Zorientowanie na projekty i wypracowanie przez organizacje własnej metodologii zarządzania projektami stanowią istotną przesłankę rozwoju konkurencji, będącej podstawą procesów proefektywnościowych. Jedną z metod stosowaną w zarządzaniu projektem jest budżetowanie określane inaczej metodą bieżącego zarządzania projektem. Określa ona sposób postępowania, planowania i kontroli celem efektywnej realizacji projektu przy określonych zasobach, założonym wyniku i w określonym terminie. Projekt długoterminowy jest swoistym planem o jednorazowym przeznaczeniu, o określonym czasie trwania dłuższym niż jeden okres obrachunkowy, opracowanym dla osiągnięcia jednego celu przy określonym budżecie. Polityka rachunkowości organizacji zorientowanych projektowo powinna zatem zawierać pojęcie projektu, zawłaszcza: charakterystykę projektu, cykl produkcyjny i finansowy, kalkulację wstępną projektu, harmonogram przychodów i kosztów w podziale na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, bieżącą ewidencję realizacji projektu, rejestr projektów, okresową inwentaryzację i weryfikację stopnia zaawansowania, analizę różnic wynikających z okresowej kontroli stopnia zaawansowania, kalkulację końcową po zakończeniu realizacji projektu i analizę porównawczą z kalkulacją wstępną. (abstrakt oryginalny)

The modern cost accounting and project management are the effective methods of organizations advanced management efficiency and financial results. Project oriented and created own project management methodology made organizations more competition and gives basic for pro efficiency processes. Budgeting is the one of the method used in project management otherwise current project management. Budgeting described progress advance, planning and control to effective project realization with particular scope, result and time target. Long term project is specific plan with more then fiscal year period prepared for achieve one goal. Project oriented accountancy policy should contain and defined project, especially project cycle, finance, preliminary project calculation, income and cost schedule spitted in the direct an indirect costs, currency recording, project register, advanced verification, aberrations analyses, final project calculation and comparative analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubakowska K., Pojęcie i zasady budżetowania. Budżetowanie przychodów i kosztów, t. 1: Referaty, konferencja nt "Rachunkowość a controlling", Polanica Zdrój 1999.
 2. Dury C., Rachunek kosztów, WN PWN, Warszawa, 1995.
 3. Dury C., Management and cost accounting, Chapman and Hall, London 1992.
 4. Gareis R., Competence in the Project oriented Organization, University of Economics and Business Administration, Vienna, 2001.
 5. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza koncepcje i zastosowanie. Absolwent, Łódź 1999.
 6. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-poligraficzna, Kraków 2001.
 7. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN Warszawa 1997.
 8. Mingus N., Zarządzanie projektami, Alph one press, Gliwice 2004.
 9. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 10. Nowak W.A., Budżetowanie perspektywą systemową, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red W. Krawczyk, Kraków 2000.
 11. Management Terminology, Statement on Management Accounting 1983.
 12. Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza, Horyzont, Łódź 2003.
 13. Phyrr P. A, Zero base budgeting, Harvard Business Review, November-December 1970.
 14. Franc T.J., Lin V.T., Vasarhelyi M.A., Planning, budgeting and control for data processing. Haw to make zero base budgeting work for you, Van Norstrand Rienhold Company Inc, New York 1984.
 15. Porter M., Competińve Advantage, Free Press, New York 1985.
 16. Stover T.S., Microsoft Office, Projekt 2003, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 2004.
 17. Rummel G. A., Brache A. P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 18. Wysocki R., MacGary R., Effective Project Management, Traditional Adaptive Extreme, Viley Publishing Inc., Indianapolis 2003.
 19. Spis aktów prawnych
 20. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee Foundation, 2001
 21. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992, Dz. U. 1992 Nr 54 ze zmianami.
 22. Ustawa o podatku VAT z dnia 11 marca 2004, Dz. U. 2004 Nr 54.
 23. IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej).
 24. Ustawa o cenach transferowych z dnia 9 czerwca 2000, Dz. U. 2000, Nr 60.
 25. Ubezpieczenie od ryzyk kursowych wynika z ustawy o rachunkowości, Dz. U. 2002, Nr 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu