BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Uniwersytet Szczeciński), Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Aplikacja metod budżetowania w małych firmach
The Application of Methods of Budgeting in Small Firms
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 5, s. 69-80, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Systemy budżetowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Budgeting, Budgeting systems, Small business
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Intuicyjne podejście do kształtowania przyszłości i podejmowania decyzji o prowadzonej działalności wydaje się być już niewystarczającym narzędziem. Małe firmy przekonują się zwykle o tym przechodząc okres trudności finansowych, a nierzadko kończąc działalność z powodu utraty płynności finansowej i bankructwa. Zdolność do przewidywania przyszłości to przede wszystkim umiejętność wykorzystania dostępnych narzędzi planistycznych i zarządczych. Czy możliwe jest zastosowanie budżetowania jako metody zarządzania w małych firmach to podstawowe pytanie postawione przez autorów. W oparciu o obserwację i zachowania przedsiębiorców wydaje się, że nie ma większych przeciwwskazań, co do możliwości wykorzystania tego rodzaju metody w małych firmach. Problemem jednak jest, jak daleko formalizować cały proces planowania i uzupełniać go o zaawansowane metody budżetowania w małych firmach, gdzie zwykle napotykamy na barierę systemów ewidencji finansowo-księgowej oraz ograniczonych możliwości kadrowych? Coraz większego znaczenia będzie nabierało posiadanie umiejętności w zakresie prognozowania przyszłego stanu finansowego przedsiębiorstwa. Zdolność przewidywania sytuacji i stanów otoczenia, które mogą w sposób negatywny wpływać na działalność przedsiębiorstwa, może w znacznym stopniu przyczyniać się do przedsięwzięcia kroków prewencyjnych mogących zapobiegać w całości lub w części skutkom takich zdarzeń. Jednakże takie postrzeganie znaczenia planowania w przedsiębiorstwie musi być skorelowane z wiedzą, potrzebą działań planowych oraz możliwościami, jakie niesie za sobą zwiększenie skuteczności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Pomimo wielu ograniczeń występujących w małych firmach, możliwości zastosowania budżetowania w małych formach wydają się ograniczać do niewielkiego zakresu ze względu na stopień zaawansowania i konieczność budowy odpowiedniego systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych. Wybór metody budżetowania ma znaczenie z punktu widzenia realizacji celów działalności przedsiębiorstwa oraz kosztów związanych z wprowadzoną procedurą budżetowania. Koszty są podstawowym ograniczeniem w przypadku małych firm. Nie wszystkie techniki budżetowania mogą mieć zastosowanie w każdego rodzaju działalności gospodarczej. Próba wdrażania budżetowania nawet w ograniczonym zakresie może znacząco wpłynąć na skuteczność realizacji celów małych firm. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are presented the essence of the problem of possibilities in using budgeting in small forms. The first part is concerning to substance of budgeting as a management tool. The main question is if it is possible to transform advanced methods of budgeting for using in small firm sector. And, as a answer there is a trial of construct a simple model of application the tool into a practice of small firms together with identification base barriers in this process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.A., Banker R.D., Kapłan R.S., Young S.M.: Management Accounting. Prentice Hall 1997.
 2. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. K. Kowalska. Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Cedewu, Warszawa 2007.
 4. Gianakis G.A., McCue C.P.: Local Government Budgeting. Praeger 1999.
 5. Hale R.H.: Credit Analysis. A Complete Guide, John Wiley & Sons, 1983.
 6. Hempenstall E.: Being Successful in Budgeting. Blackhall Publishing, Dublin 1999.
 7. Kemp S., Dunbar E.: Budgeting for managers. Mc-Graw Hill 2003.
 8. Komorowski J.: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. ODDK, Gdańsk 2001.
 10. Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu